WhatsApp Image 2022-02-07 at 18.22.37 (3)

Raport z 51 Posiedzenia Sejmu

Przedstawiam Wam #RaportOlka z 51. posiedzenia Sejmu, podczas którego omawialiśmy dwie niecierpiące zwłoki sprawy.

Pierwszą z nich była nowelizacja ustawy o pomocy uciekającym przed wojną Ukraińcom. Nowelizacja była pilnie potrzebna, ponieważ PiS podczas wprowadzania tej ustawy całkowicie zignorował sugestie posłów Platformy Obywatelskiej, którzy zwracali uwagę na jej liczne luki. 

Jedną z nich było takie sformułowanie przepisów, przez które pomoc obejmowała wyłącznie tych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terenu tego kraju. Powodowało to, że osoby, które uciekły z Ukrainy przez granicę Słowacką czy Węgierską, a następnie udali się do Polski, nie mogły otrzymać numerów PESEL czy skorzystać z zasiłków i innych programów pomocowych.

Już w trakcie procedowania pierwszej wersji ustawy apelowaliśmy do PiS o wykreślenie słów „bezpośrednio z terytorium Ukrainy”, które stwarzały ten absurd. Uchodźcy nie wybierają sobie przecież granicy, przez którą uciekną przed wojną, a kierują się tam, gdzie mają możliwość. PiS jednak jak zwykle zignorował nasze uwagi, a teraz nagle się obudził i zdecydował się znowelizować ten przepis, tak jak sugerowaliśmy. 

Znamienne, że politycy PiS nazywają opozycję „totalną”, zarzucając nam głosowanie przeciwko wszystkim ich projektom, podczas gdy my wspieramy ich ustawę o obronności czy pomocy Ukraińcom. Jednocześnie kiedy my zgłaszamy słuszne poprawki oni je ignorują, by po kilku dniach dostrzec konieczność ich wprowadzenia, ale już z własnej inicjatywy. Fakt jest taki, że to nie opozycja jest totalna, tylko PiSowska władza, bo ignoruje totalnie wszystkie propozycje opozycji, byleby tylko nie przyznać, że są one użyteczne.

Drugim z ważnych punktów tego posiedzenia była debata nad szeregiem projektów mających załagodzić spór PiSu z UE i choć trochę przywrócić w Polsce praworządność. Najdalej idącym krokiem w tym kierunku miała być zaproponowana przez Prezydenta likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Eksperci i Komisja Europejska od początku zwracali jednak uwagę, że zmiany proponowane przez Prezydenta są tylko pozorne, ponieważ nie przywracają niezależności sądownictwa, a jedynie zmieniają nazwę z Izby Dyscyplinarnej na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Dalej jednak funkcjonować ma upolityczniona neo-KRS, do której PiS chce znów wybrać tych samych sędziów, którzy z najniższych szczebli sądownictwa zostali wyniesieni na najwyższe w nagrodę za poparcie PiSowskiego zamachu na trzecią władzę. 

Projekty zaproponowane przez opozycję, które mogły rozwiązać spór z UE i przywrócić Polsce tak potrzebne dziś środki europejskie zostały oczywiście odrzucone. Pokazuje to, że nad interes naszych obywateli politycy PiS przedkładają własną butę i bezkarność. To smutne, że rządzą nami osoby, które nawet w obliczu tak wielkiej tragedii jaką jest wojna w Ukrainie dalej cenią bardziej własną władzę niż interesy Polaków. Moje wystąpienie na ten temat możecie zobaczyć klikając w ten link – https://fb.watch/c4gTRO9BqR/ 

Następne posiedzenie Sejmu 7 kwietnia. Po jego zakończeniu przedstawię Wam kolejny #RaportOlka

polowa

Raport Z 47 Posiedzenia Sejmu

Już 8 lutego kolejne posiedzenie Sejmu, tymczasem przedstawiam Wam #RaportOlka z posiedzenia nr 47. które odbyło się w dniach 26 i 27 stycznia oraz 1 lutego.

W ubiegłym tygodniu doszło do bezprecedensowego głosowania, w którym wspierana osobiście przez Jarosława Kaczyńskiego ustawa została już w pierwszym czytaniu odrzucona przez Sejm. Chodzi oczywiście o #LexKonfident którego nie poparło ponad 70 posłów Zjednoczonej Prawicy!

To bardzo dobrze, bo projekt ten był wysoce szkodliwy i absurdalny. Jego odrzucenie zamyka jednak najprawdopodobniej drogę do wprowadzenia przez PiS jakichkolwiek regulacji mających zwiększyć liczbę zaszczepionych Polaków oraz zmniejszyć liczbę zakażeń, które w ostatnich dniach biją wszelkie rekordy. PiS brak działań w tym zakresie postanowił bowiem zrzucić na opozycję i w tym cała tajemnica odrzucenia przez ZP ustawy #LexKaczynski.

Na tym posiedzeniu przyjęto za to regulacje mające naprawić Polski Ład, który okazał się całkowitym fiaskiem PiS, gdyż tracą na nim prawie wszyscy Polacy. Przyjęto także czasowe obniżenie VAT na żywność i na paliwa do 0%.

To korzystne dla najbiedniejszych rozwiązanie, które spowoduje drobne obniżenie cen podstawowych produktów, co ma pomóc uporać się z drożyzną. PiS jednak zamiast kompleksowo walczyć z inflacją, postanowił walczyć przede wszystkim z upadkiem własnego wizerunku, dlatego nakazał przedsiębiorcom informować swoich klientów o tej czasowej obniżce. Czyli zamiast walki z inflacją, propaganda.

Młodzi Demokraci przygotowali dla przedsiębiorców alternatywne tabliczki, na których oprócz obowiązkowej informacji rządowej widnieją też informację o rosnących kosztach gazu, prądu, danin i podatków. Skoro chcą informować o czynnikach wpływających na ceny, to o wszystkich, a nie tylko tych korzystnych dla PiS. #TabliczkiPrawdy możecie odebrać w Biurze Regionu Platformy Obywatelskiej przy ul. Karmelickiej 32 w Krakowie w godzinach pracy biura lub wydrukować je samodzielnie z Internetu (link w komentarzu).

Na tym posiedzeniu omawialiśmy też projekty dotyczące zmian w następujących ustawach:

  • o transporcie drogowym;
  • kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw rolnych;
  • o odnawialnych źródłach energii;
  • o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych;
  • o rezerwach strategicznych;
  • o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera;
  • o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.
  1. posiedzenie odbędzie się we wtorek i środę w tym tygodniu. Po jego zakończeniu oczekujcie na kolejny #RaportOlka.
WhatsApp Image 2021-03-16 at 18.28.10

Raport z 44 posiedzenia Sejmu

Dziś (17.12.2021) ostatnie w tym roku posiedzenie Sejmu. Już teraz przedstawiam Wam jednak #RaportOlka z 44. posiedzenia, które odbyło się we wtorek i środę. Warto zauważyć, że w ubiegłym tygodniu też mieliśmy obrady we wtorek, środę i piątek, jednak wtedy PiS ujął to jako jedno posiedzenie. Dlaczego więc teraz zmiana i w dziś mamy już 45., a nie dalej 44. posiedzenie? 🤔

Powodem nie są święta czy chęć zaokrąglenia liczby posiedzeń w tym roku, a najpewniej art. 48. i 51. Regulaminu Sejmu, które uniemożliwiają niezwłoczne przejście z drugiego do trzeciego czytania projektu ustawy. W tym tygodniu mamy jednak uchwalić budżet na 2022 rok, więc PiS zaplanował na dziś nowe posiedzenie, by nikt nie mógł zarzucić, że trzecie czytanie przeprowadzono wbrew przepisom Regulaminu Sejmu niezwłocznie 🤗 Tacy sprytni są ci nasi rządzący…

We wtorek podczas drugiego czytania budżetu wraz z innymi małopolskimi posłami Platformy Obywatelskiej zgłosiliśmy szereg poprawek budżetowych. Dotyczyły one:

👉 finansowego wsparcia szpitali powiatowych;

👉 budowy linii kolejowej na trasach Kraków – Olkusz oraz Kraków – Myślenice;

👉 budowy obwodnicy Tarnowa oraz Zatora;

👉 rozbudowy drogi ekspresowej S-52 na odcinku Bielsko Biała – Głogoczów;

👉 poszerzenia Drogi Krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz tak, by stała się trasą dwujezdniową;

👉 wygospodarowania środków na inwestycje niezbędne do organizacji Igrzysk Europejskich, które rząd, wbrew opiniom mieszkańców, za wszelką cenę chce organizować w Krakowie.

Jako klub Koalicji Obywatelskiej zgłosiliśmy też poprawki mające przeciwdziałać rosnącej gwałtownie drożyźnie oraz inflacji.

Niestety podczas środowego posiedzenia komisji wszystkie z nich zostały odrzucone. Zielone światło dostały tradycyjnie tylko i wyłącznie poprawki zgłoszone przez PiS. Przykre, że mając w rządzie ministra infrastruktury z Małopolski, nasz region nie jest w stanie otrzymać pieniędzy na tak potrzebne inwestycje 😕

Moje wystąpienie w sprawie ustawy budżetowej możecie obejrzeć tutaj: https://fb.watch/9X9oAvpRfR/ 

 

Podczas tego posiedzenia udało się jednak odnieść pewien sukces, a mianowicie zdołaliśmy wstrzymać prace dotyczące Lex Czarnek ✌️ Ustawa ta zakłada zwiększenie władzy kuratorów takich jak Barbara Nowak, którzy mają decydować o tym, jakie zajęcia dodatkowe mogą się odbywać w szkołach oraz łatwiej usuwać dyrektorów 😕 Wiemy do jakich nadużyć ze strony kuratorium dochodzi w Małopolsce, dlatego stanowczo sprzeciwiamy się temu projektowi ustawy ❌

Na tym posiedzeniu omawialiśmy ponadto 4 inne projekty, które dotyczyły:

👉 zmian w ustawach w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego;

👉 zmian w ustawie o IPN;

👉 nowelizacji przepisów o czasie pracy kierowców i transporcie drogowym;

👉 oraz nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Kolejne posiedzenie Sejmu wraz z trzecim czytaniem ustawy budżetowej już trwa. Po jego zakończeniu przedstawię Wam ostatni w tym roku #RaportOlka 👍

Screenshot_1

Raport z 43 posiedzenia Sejmu

Przedstawiam Wam #RaportOlka z 43. posiedzenia Sejmu 🙋
Obradowaliśmy przede wszystkim nad projektami mającymi przeciwdziałać coraz bardziej rosnącej drożyźnie 💰 Rząd przygotował tarczę antyinflacyjną, która zawiera m.in.
👉 czasowe obniżenie akcyzy oraz podatku VAT od energii elektrycznej,
👉 zniesienie podatku detalicznego od paliw,
👉 wprowadzenie tzw. dodatku osłonowego.
Obniżenie podatku VAT i akcyzy proponował już kilka tygodni temu Donald Tusk ✅ Cieszymy się, że większość sejmowa nie odrzuciła tego pomysłu, jak zwykła to robić z wszystkimi projektami opozycji przez ostatnie 6 lat. Dzięki temu ceny energii i paliw spadną, co z pewnością wesprze budżet wielu Polaków.
Wsparcie osłonowe dla najuboższych w postaci dopłat w wysokości od 400 do 1150 zł oczywiście pomoże najbiedniejszym Polakom. Jeżeli jednak rządzący nie podejmą działań, które wyhamują inflację na dłużej, to za kilka miesięcy dodatek ten zostanie skonsumowany przez dalej rosnącą inflację, tak jak stało się z 500+ ❌
Musimy bowiem pamiętać, że drożyzna, która dotknęła nasz kraj jest w dużej mierze pokłosiem nieudolności rządu i kierownictwa NBP 👉 Podatek od sprzedaży detalicznej, który dzięki nowej ustawie zostanie zniesiony został przecież wprowadzony przez PiS 11 miesięcy temu 😳 Ostrzegaliśmy, że napędzi on inflację, ale rządzący oczywiście nie chcieli słuchać. Jego zniesienie teraz jest działaniem rodem z przypowieści o kozie, którą rabin kazał wprowadzić do domu po to, by ją później wyprowadzić i stworzyć wrażenie, że zrobiło się więcej miejsca 🐐
Apelowaliśmy również do prezesa NBP, by na poważnie zajął się ochroną wartości złotówki zamiast produkowaniem kolejnych banknotów z wizerunkiem Lecha Kaczyńskiego. Umieszczanie wizerunków swoich idoli politycznych na banknotach nie sprawia, że wartość polskiej waluty rośnie. Moje wystąpienie dotyczące tarczy antyinflacyjnej możecie obejrzeć tutaj: https://fb.watch/9PL3gAABaT/
Podczas tego posiedzenie omawialiśmy także projekt utworzenia funduszu kompensacyjnego, który ma być przeznaczony na odszkodowania dla osób, u których pojawiły się niepożądane objawy poszczepienne 💉 To pomysł, który ma zachęcać kolejne osoby do szczepień.
Obecna sytuacja pandemiczna jest bowiem przerażająca. Dzień w dzień umiera około pół tysiąca osób, liczba zakażonych sięga zaś ok. 20000 dziennie❗ Uważamy, że fundusz kompensacyjny oraz inne zaproponowane na tym posiedzeniu obostrzenia to jednak za mało. Oczekujemy, że rząd zacznie wreszcie stosować się do zaleceń rady medycznej, którą przecież sam powołał. Niestety od zdrowia i życia Polaków rządzący bardziej cenią sobie słupki sondażowe, o czym wiemy m.in. z słynnych maili Dworczyka 😡
43. posiedzenie trwało bardzo długo, bo rozpoczęło się już 30 listopada. Niestety ze względu na Covid nie mogłem wziąć udziału w pierwszych dniach tego posiedzenia, podczas których przyjęto m.in. ustawę powołującą szeroko krytykowany instytut rodziny i demografii 😔 Łączy się on z planami rządu dotyczącymi utworzenia rejestru ciąż 😠 Stanowczo sprzeciwiamy się temu projektowi i będziemy robić wszystko, by ten skandaliczny pomysł nie wszedł w życie.
W pierwszych dniach tego posiedzenia PiS przyjął także ustawę umożliwiającą ministrowi Kamińskiemu wprowadzenie niby stanu wyjątkowego na granicy na dowolny okres. To jawne złamanie Konstytucji, która zabrania ograniczania Polakom ich praw i wolności w inny sposób niż ustawą ❌ Teraz Minister będzie mógł ograniczyć prawo do przemieszczania się jednoosobowym rozporządzeniem, bez kontroli Sejmu. O obecności mediów na granicy decydować będzie zaś komendant straży granicznej 🤨
Pogarda PiSu dla Konstytucji RP jest nam wszystkim znana od 6 lat. Każde kolejne jej złamanie skutkujące odebraniem Polakom wolności boli jednak tak samo. Nie możemy się do tego przyzwyczajać❗ Musimy działać, informować i robić wszystko co w naszej mocy, by ten zamach na wolność Polaków i Konstytucję jak najszybciej ukrucić❗
Podczas tego posiedzenia omawialiśmy także następujące projekty:
👉 utworzenie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;
👉 kolejne plany zreformowania sądownictwa poprzez wprowadzenie tzw. sędziów pokoju;
👉 skandaliczny projekt całkowitego zakazu aborcji, który na szczęście został już w pierwszym czytaniu odrzucony przez Sejm.
Kolejne dwa posiedzenia Sejmu odbędą się już w przyszłym tygodniu w dniach 14 i 15 XII (44. posiedzenie) oraz 17 XII (45. posiedzenie). Będą to już ostatnie w tym roku posiedzenia Sejmu. Po ich zakończeniu wyczekujcie zatem na ostatni w tym roku #RaportOlka 👍
WhatsApp Image 2021-03-16 at 18.28.10

Raport z 42 posiedzenia Sejmu

Przedstawiam Wam #RaportOlka z 42. posiedzenia Sejmu, które odbyło się w dniach 16-17 XI 2021 r. 👇
 
➡️ Najgłośniejszym punktem tego posiedzenia była ustawa nowelizująca przepisy w zakresie obszaru przygranicznego objętego obecnie stanem wyjątkowym. Ponieważ PiS nie może przedłużyć stanu wyjątkowego na kolejny okres, zdecydował się ominąć Konstytucję i wprowadzić podobne ograniczenia ustawą. To kolejny przykład łamania zasad praworządności przez PiS i próby ograniczania naszych praw pod pretekstem zwiększania bezpieczeństwa i szczelności granic. Szerzej o tej kwestii pisałem tu: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=329934392276450&id=100057796762196&sfnsn=mo
 
➡️ Debatowaliśmy także nad ułatwieniami dla cudzoziemców w zakresie przyznawania im prawa pobytu i pracy w Polsce. Proponowane regulacje mają usprawnić ten proces. W mojej ocenie poza zaproponowanymi przez PiS ułatwieniami niezbędne jest też wprowadzenie ułatwień dla absolwentów polskich uczelni. Konieczne jest także przeszkolenie urzędników w zakresie udzielania cudzoziemcom informacji, co do ich aktualnej sytuacji oraz działań, które muszą podjąć, by zalegalizować swój pobyt w Polsce. Obecna sytuacja gospodarcza sprawia, że pracownicy np. z Ukrainy są niezbędni dla utrzymania rozwoju gospodarczego Polski. Dlatego ułatwienia dla tej grupy są korzystne nie tylko dla cudzoziemców, ale także pracodawców i ogólnie naszej gospodarki.
 
➡️ Rząd zaproponował także utworzenie nowego funduszu – ds. cyberbezpieczeństwa. Kilka dni wcześniej minister Izabela Leszczyna ujawniła, że PiS za czasów swoich rządów stworzył kilkadziesiąt nowych funduszy! Są one sposobem na wyprowadzanie pieniędzy poza budżet państwa i wspierania krewnych i znajomych królika polityków PiS. Przykładem są fundusz sprawiedliwości ministra Ziobro czy fundusz solidarnościowy mający pomagać niepełnosprawnym, a z którego pieniądze przeznaczono finalnie na populistyczne pomysły władzy m.in. 13 i 14 emerytury. Gdyby wydatki z tych funduszy wiczyć do budżetu, już dawno przekroczylibyśmy limit wydatków, który nakłada na rządzących Konstytucja. Tworzenie takich funduszy to zatem kolejny pomysł na omijanie ustawy zasadniczej i oszukiwania Polaków, co do skali wydatków państwowych.
 
➡️ Sejm obradował także nad organizacją Igrzysk Europejskich w Krakowie. Rozmowy rządu z władzami miasta ciągną się od kilku miesięcy i nadal nie udało się wypracować rozwiązań gwarantujących mieszkańcom naszego miasta finansowanie tej imprezy. Krakowianie są sceptycznie nastawieni do tego pomysłu, dlatego oczekują, że wydatki z nim związane zostaną pokryte przez władze centralne, skoro to im najbardziej zależy, by Igrzyska te odbyły się w Krakowie. Warto przypomnieć, że poprzednie edycje odbyły się w Azerbejdżanie i Białorusi, więc wbrew twierdzeniom rządzących impreza ta wcale nie ma tak wielkiej rangi jakby się wydawało. Apelowałem do rządzących, by zdecydowali się, czy chcą finansować tę imprezę, gdyż do jej planowanego terminu zostało jedynie około 1,5 roku, a niezbędnej infrastruktury ciągle brak. Moje wystąpienie w tej sprawie znajdziecie tu: https://fb.watch/9t5lZ6gkgL/
 
Oprócz powyższych punktów omawialiśmy także m.in.:
➡️ nowelizację ustawy o pomocy społecznej – nowela ta dotyczyła wynagrodzeń pracowników DPS
➡️ nowelizację ustawy Covidowej w zakresie przedłużenia okresu, w którym wykorzystać można tzw. Bon Turystyczny
➡️ projekt rekompensujący samorządom straty powstałe w wyniku zmiany regulacji dotyczących opodatkowania elektrowni wiatrowych;
➡️ drobne zmiany ustaw o lasach zainicjowane regulacjami europejskimi;
➡️ rządowy i senacki projekt ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
➡️ nowelizację ustawy o NBP;
➡️ ustawę dotyczącą ułatwień dla rolników w zakresie prowadzenia przez nich handlu detalicznego.
 
Następne posiedzenie już za tydzień✌️
WhatsApp Image 2021-11-12 at 13.20.55

2 lata w Sejmie – podsumowanie połowy kadencji

Połowa kadencji za nami! Razem z moim zespołem #OlekTeam przygotowaliśmy podsumowanie tych 2 lat pracy dla Was. Zapraszam do lektury pełnego podsumowania tutaj: http://miszalski.pl/2lata/
1/2 kadencji w liczbach:
🎙73 wystąpienia
❓713 zapytań poselskich – 58% wszystkich z okręgu 13
📄1224 interpelacje – 42,2% wszystkich z okręgu 13,
🗳98,47% głosowania – frekwencja
#aktywnyposeł

Poseł na mównicy

Raport z 38 posiedzenia Sejmu

Przedstawiam Wam Raport z 38 posiedzenia Sejmu:
 
👉 Posiedzenie rozpoczęły obrady nad kolejną już nowelizacją ustawy budżetowej na 2021 rok. Zmiany dotyczyły m.in. zwiększenia wynagrodzeń pracownikom sektora publicznego, w tym NFZ, ZUS i KRUS. Zwiększono także środki przeznaczone na wsparcie samorządów w realizacji lokalnych inwestycji.
 
👉 Ważnym punktem była także nowelizacja prawa dotyczącego szkolnictwa wyższego. Minister Czarnek deklaruje, że nowe przepisy mają zagwarantować wolność słowa na uczelniach. Naprawdę chodzi jednak o to, by sprawy dyscyplinarne były rozpatrywane przez komisję pod kontrolą Ministra Czarnka, a nie społeczności akademickiej ❌ Ma to na celu umożliwienie przedstawiania poglądów skrajnych, często sprzecznych z wiedzą naukową, których to propagowanie było dotychczas ukrócane przez władze uczelni. Ta nowelizacja wprost otwiera więc drogę antyszepionkowcom czy innym płaskoziemcom do szerzenia dezinformacji na uczelniach 🤦
 
👉 Następny punkt dotyczył zmian w ustawie o ochronie zwierząt 🐰 Rząd pod pretekstem wprowadzania regulacji unijnych mających zwiększyć tę ochronę przepycha przepisy, które tę kontrolę ograniczą m.in. poprzez utajnienie prac komisji etyki wyrażających zgody na eksperymenty z wykorzystaniem zwierząt. Czarnek chce również odebrania organizacjom społecznym możliwości udziału w posiedzeniach tych komisji, co bezsprzecznie zmierza do ograniczenia kontroli społecznej nad tego rodzaju eksperymentami. Moje wystąpienie w tej sprawie zobaczycie tutaj: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=95041DFBABF545A4C1258760004370D0&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA
 
👉 Podczas tego posiedzenia obradowaliśmy także nad tzw. „Polskim Ładem”. O ile popieramy zwiększenie kwoty wolnej od podatku i podniesienie drugiego progu podatkowego ✅, tak nie zgadzamy się na obciążenie Polaków dodatkowym podatkiem, którym de facto stanie się liczona procentowo od dochodów składka zdrowotna, której nie będzie można już odliczyć od podatku ❌ Zachęcam do obejrzenia mojego wystąpienia na ten temat, które znajdziecie tutaj: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=A0EE87F49F1F8F22C125876000437215&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA
 
👉 W punkcie dotyczącym spraw bieżących pytałem też przedstawicieli rządu o to, jak zamierzają zapobiec coraz szybciej rosnącej inflacji 📈 Nie była ona tak wysoka od 20 lat ❗ Ludzie tracą pieniądze zgromadzone na kontach i lokatach, i z dnia na dzień płacą coraz więcej za zakupy. Moje pytanie możecie obejrzeć tutaj: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=BA4F87E05E6F22C6C125876400374307&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA
 
Inne punkty, które pojawiły się na tym posiedzeniu to m.in.: kolejna zmiana regulaminu Sejmu, nowelizacje ustaw dotyczących ochrony środowiska, obrotu instrumentami finansowymi, funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego, a także ratyfikacji umowy bilateralnej z Białorusią.
 
Kolejne posiedzenie Sejmu już w tym tygodniu. Oczywiście po jego zakończeniu przedstawię Wam kolejny #RaportOlka
raport37

Raport z 37 posiedzenia Sejmu

Przedstawiam Wam #RaportOlka z 37 posiedzenia Sejmu, które odbyło się w zeszłym tygodniu:
➡️ Najgłośniejszym punktem tych obrad była nowelizacja kodeksu karnego, która wprowadza nowe regulacje antykorupcyjne i przeciwdziałające nepotyzmowi. Ponieważ przez ostatnie 6 lat rządów PiS poziom korupcji w Polsce znacznie wzrósł (z 29 miejsca spadliśmy na 45), ustawa ta jest bezwzględnie potrzebna❗️ Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że na początku swoich rządów PAD ułaskawił skazanych za nakłanianie do korupcji ministrów Wąsika i Kamińskiego, którzy dziś znów są ministrami, to zdaje się ona brzmieć jak ponury żart. Upolitycznienie prokuratury i jej bezczynność w sprawach dotyczących polityków PiS potęgują tylko to wrażenie. Zwróciłem na to uwagę podczas swojego wystąpienia, które obejrzycie tutaj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp…
W następnej kolejności pracowaliśmy nad ustawami dotyczącymi:
➡️ ewidencji ludności i dowodów osobistych
➡️ podatku akcyzowego
➡️ pomocy państwa w wychowaniu dzieci
➡️ „wsparcia” jednostek samorządu terytorialnego w związku z programem „Polski Ład”
➡️ rekompensat dla podmiotów prowadzących działalność
➡️ gospodarczą na obszarze objętym stanem wyjątkowym
➡️ cudzoziemców oraz udzielaniu im ochrony.
Drugiego dnia obradowaliśmy między innymi na temat kolejnych ograniczeń związanych z zakazem handlu w niedzielę. Przedstawiłem posłom statystyki pokazujące, że zdecydowana większość Polaków sprzeciwia się utrzymaniu tego zakazu. Argumentowałem, że zakaz handlu w niedzielę nie rozszerza niczyich praw, lecz je ogranicza, gdyż uniemożliwia pracę wszystkim, również tym, którzy jej potrzebują. Mimo tego posłowie PiS zdecydowali się obostrzyć ograniczenia, w związku z którymi zakaz handlu w niedzielę będzie jeszcze bardziej restrykcyjny. Moje wystąpienie w tej sprawie obejrzycie tutaj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp…
➡️ Tego dnia zajmowaliśmy się również przedłużeniem programów osłonowych dla górników tracących pracę w związku z transformacją energetyczną. Zwracałem uwagę posłów PiS na to, że w okresie swoich rządów zmarnowali ogromne pieniądze na budowę będącej dziś w rozbiórce elektrowni węglowej w Ostrołęce, która zdaniem ekspertów już w momencie rozpoczynania prac budowlanych rokowała przynoszeniem Skarbowi Państwa ogromnych strat. PiS jednak uparł się, by rozpocząć jej budowę, przez co zmarnował ogromne pieniądze, które mógł przeznaczyć na pomoc górnikom w uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych. Moje wystąpienie na ten temat znajdziecie tutaj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp…
Drugiego i trzeciego dnia posiedzenia omawialiśmy też wiele innych ustaw. Dotyczyły one m.in.:
➡️ transportu drogowego
➡️ prawa lotniczego oraz straży granicznej
➡️ rodzinnego kapitału opiekuńczego
➡️ podatku dochodowego od osób fizycznych
➡️ gwarantowanego kredytu mieszkaniowego oraz zasadach jego spłaty.
➡️ Pod koniec 3 dnia głosowaliśmy także nad przyjęciem informacji Ministra Zdrowia w sprawie organizacji Narodowego Programu Szczepień przy zwiększonej liczbie dostaw szczepionek oraz informacji na temat zutylizowanych dawek. Na zakończenie 36 posiedzenia, które odbyło się w ubiegłą środę w godzinach porannych zadawałem w tej sprawie pytanie panu Ministrowi. Jego treść zobaczycie tutaj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp…
➡️ Punkt dotyczący informacji Ministra Zdrowia możecie przede wszystkim kojarzyć ze skandalicznego wystąpienia Grzegorza Brauna, który na koniec swojej wypowiedzi krzyczał do Ministra „będziesz pan wisiał”. Niestety nie tylko posłowie PiS w tej kadencji naruszają wszelkie zasady przyzwoitego parlamentaryzmu.
Następne posiedzenie Sejmu już w ostatni tydzień września. Oczekujcie więc na kolejny #RaportOlka
raport35

Raport z 35 posiedzenia Sejmu

Przedstawiam Państwu #RaportOlka z 35 posiedzenia Sejmu, które odbyło się w dniach 21 – 23 lipca:

✅ Podczas tego posiedzenia doszło wreszcie do powołania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, którym został zgłoszony i popierany przez opozycję prof. Marcin Wiącek. Nasza wytrwałość i nieustępliwość przyniosła efekty – udało się zablokować upolitycznienie tego niezmiernie ważnego w obecnych czasach urzędu. Parlament powołał także mocno związanego z obozem PiS Karola Nawrockiego na szefa Instytutu Pamięci Narodowej.

➡️ Ustawy omawiane podczas tego posiedzenia dotyczyły m.in. nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o kosztach sądowych, kas zapomogowo-pożyczkowych, kodeksu postępowania cywilnego, a także ustawy o transporcie kolejowym. Ponadto procedowaliśmy specustawę dotyczą szczególnych rozwiązań związanych z specjalnym zagospodarowaniem gruntów leśnych oraz zaproponowaną przez Senat zmianę w zasadach uchwalania regulaminu Trybunału Stanu.

➡️ Już na komisji politycy PiSu sprzeciwiali się temu, by to Trybunał Stanu, a nie Sejm uchwalał regulamin działania tego organu. Co ciekawe, zasada przyjmowania tego regulaminu przez Sejm pochodzi jeszcze z PRL-u, gdy podział na prawo powszechnie obowiązujące oraz wewnętrzne nie był tak wyrazisty. Nie jest jednak nowością, że politycy PiSu chcą mieć kontrolę nad każdym niezależnym dotąd organem, toteż nic dziwnego, że sprzeciwiali się tej noweli.

➡️ Specustawa dotycząca specjalnego zagospodarowania gruntów leśnych powiązana jest z szlagierowym pomysłem Premiera Morawieckiego dotyczącym wyprodukowania miliona samochodów elektrycznych. Szkoda tylko, że PiS chce wybudować fabrykę tych samochodów kosztem 12,5 mln drzew, które mają zostać ścięte pod jej budowę❌🌳 Sugerowaliśmy inne miejsca jej postawienia, ale PiS jak zwykle upiera się przy swoim, nie bacząc na konsekwencje. Alarmowałem, że jeśli zetną te drzewa, będziemy mieli najmniej ekologiczną fabrykę ekologicznych samochodów na świecie. Moje wystąpienie w tej sprawie możecie obejrzeć tutaj: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=255771379692752&id=100057796762196

➡️ Podczas tego posiedzenia głosowaliśmy też wotum nieufności dla Przemysława Czarnka. Pomimo szeregu skandalicznych wypowiedzi m.in. o karach fizycznych jako najlepszej metodzie wychowawczej, politycy PiS-u wespół w zespół z Kukiz 15′ oraz częścią Konfederacji obronili swojego ministra przed odwołaniem. To niestety bardzo zła wiadomość dla polskiej młodzieży, która zamiast edukacji otrzymuje w szkołach coraz więcej indoktrynacji.