parkdebnicki

Przeciwko zabudowie Parku Dębnickiego

Złożyłem interpelację dotyczącą planów zabudowy Parku Dębnickiego. Zwróciłem się z prośbą o udostępnienie wszelkich informacji dotyczących umów i ustaleń zawieranych przez miasta z inwestorem, który planuje budowę na tym terenie.

tresc_odpowiedzi

biletomat-w-tramwaju

Sprzedaż biletów w pojazdach komunikacji miejskiej

Złożyłem interpelację dotyczącą systemu sprzedaży biletów w pojazdach komunikacji miejskiej. Głównym tematem jest sytuacja, kiedy awarii ulegnie automat biletowy, co niestety dzieje się dość często. Uważam, że w takiej sytuacji kierowcy powinni sprzedawać wszystkie rodzaje biletów, nie tylko godzinny i to za odliczoną kwotę.

tresc_odpowiedzi

pawia

Nowe przejście dla pieszych przez ul. Pawią

Zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o wyznaczenie nowego, naziemnego przejścia dla pieszych przez ul. Pawią, w okolicach Hotelu Warszawskiego. Obecnie, aby zgodnie z prawem przejść przez ww. ulicę, należy dojść, aż pod Urząd Marszałkowski na ul. Basztowej lub pod Galerię Krakowską. Bardzo często dochodzi więc w tym miejscu do niezgodnego z przepisami przechodzenia co powoduje zagrożenie zarówno dla pieszych, jak i kierowców.

tresc_odpowiedzi


W związku z odpowiedzią na interpelację, zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o możliwość uczestnictwa w spotkaniu Zespołu ds.Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu.

tresc_odpowiedzi
pilsudskiego

Przejście dla pieszych przez ul. Piłsudskiego

Na liczne prośby mieszkańców, złożyłem interpelację z prośbą o poprawienie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przez ul.Piłsudskiego, przy skrzyżowaniu z ulicami Retoryka, Garncarską i Wenecja. Prośbę w tej sprawie podpisało 139 mieszkańców, głównie rodziców dzieci, które tą drogą poruszają się do Szkoły Podstawowej nr 4 i British International School of Cracow.

tresc_odpowiedzi

_postoj_taksowek

Postój dla taksówek na ul. Paderewskiego

Zwróciłem się do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie postoju dla taksówek zlokalizowanego przy ul.Paderewskiego. Mieszkańcy od dłuższego czasu starają się o likwidację www. postoju i utworzenie w jego miejsce ogólnodostępnych miejsc parkingowych.

tresc_odpowiedzi
tresc_odpowiedzi