Spotkanie z mieszkańcami Sidziny

Sidzina już od 50 lat jest częścią #Kraków, jednak wciąż wymaga wielu podstawowych inwestycji. Jej mieszkańcy zgłaszają szereg problemów i spraw, które wymagają szybkiego rozwiązania. Problemy z transportem, brak odpow ...

Nie! Dla powrotu kopciuchów w Krakowie. (1)

Nie dla powrotu kopciuchów do Krakowa!

Petycja do Marszałka, Zarządu i Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego My, niżej podpisani, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec projektu zmian w uchwale antysmogowej, który ma być rozpatrywany na Sesji Sejmiku Wojewó ...