Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ws. działalności Stowarzyszenia IKS DSS

Do mojego biura poselskiego zgłoszono szereg niepokojących informacji dotyczących sytuacji w Integracyjnym Klubie Sportowym Druga Strona Sportu, działającym jako stowarzyszenie. Wedle tych doniesień w stowarzyszeniu doszło do szeregu nadużyć związanych z wydatkowaniem środków finansowych pozyskanych z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także wpłat członków. Nadużycia te miały mieć związek z organizacją obozów, innego rodzaju wydarzeń oraz zajęć organizowanych dla członków przez to stowarzyszenie. Wedle przekazanych mi informacji, liczba wykazywanych uczestników obozów miała nie odpowiadać faktycznej liczbie ich uczestników, a liczba godzin zajęć realizowanych przez określonych członków różnić się znacznie od faktycznej liczby godzin zajęć, w których oni uczestniczyli. Dodatkowy niepokój budził fakt, że członkowie stowarzyszenia, domagający się wyjaśnień ze strony zarządu zostali zawieszeni w prawach członka.

Zdecydowaliśmy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu sprawy do Prezydenta Miasta Krakowa.

 

 

Treść wniosku

Interpelacja w sprawie budowy przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony”

Interpelacja do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie budowy przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony”.

Jeden z mieszkańców zwrócił mi listownie uwagę w sprawie nieprawidłowości przy budowie przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony”, po zapoznaniu się ze sprawą okazało się, że w w styczniu 2021 roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania, jednak 30 marca 2022 r. PKP PLK S.A. unieważniło przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, że złożone oferty wykonawców przewyższały kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie miał możliwości zwiększenia tej kwoty.

Wraz z moim zespołem zdecydowaliśmy się wysłać interpelację do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, której treść znajduje się poniżej.

 

Treść interpelacji

Finał Świątecznej zbiórki dla KTOZ

Serdecznie dziękuję Wam wszystkim za włączenie się w coroczną Mikołajkową Zbiórkę dla KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Dary zostały przekazane jeszcze przed Świętami. W schronisku przebywa obecnie ponad 300 psów i 300 kotów, więc na pewno się im przydadzą!
Pamiętajcie, że schronisko i jego podopiecznych możecie wspierać przez cały rok. Wpłacając darowizny, przywożąc dary, działając w wolontariacie i przede wszystkim adoptując psiaka lub kociaka!

Spotkanie dzielnica 1

Dyżur poselski

Zapraszam na wspólny dyżur poselski z Radnym Miasta i Przewodniczącym Rady Dzielnicy I Tomaszem Darosem. Porozmawiajmy o problemach Krakowa, tych ogólnopolskich, ale też lokalnych ze Starego Miasta. Możesz na dyżurze zgłosić prośbę o interwencję czy poprosić o pomoc w rozwiązaniu problemów.

Dyżur odbędzie się we wtorek 31.01.2023 w siedzibie Rady Dzielnicy I Stare Miasto, ul. Rynek Kleparski 4/II piętro. Serdecznie zapraszam!

Nieprawidłowości na Uniwersytecie Pedagogicznym

Do mojego biura poselskiego w ostatnich tygodniach spłynęły bardzo niepokojące doniesienia potwierdzone częściowo materiałami medialnymi i mówiące, o represjach, jakim są poddawani sygnaliści oraz otwarci krytycy aktualnej polityki prowadzonej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Taka sytuacja miała miejsce w zeszłym roku w przypadku Pana Profesora Kazimierza Karolczaka. Zwolniona dyscyplinarnie została także Pani Prof. Nina Pluta-Podleszańska, i to pomimo szczególnej ochrony przysługującej jej na gruncie Kodeksu Pracy w związku ze statusem członka-założyciela związku zawodowego.
Najgorsze konotacje ze słusznie minionym okresem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przywodzi także szykanowanie autorów anonimowych listów przeciw zwolnieniom, na których to Władze Uczelni złożyły zawiadomienie do prokuratury w związku z rzekomym zniesławieniem Uniwersytetu.

Na wszystkie te bulwersujące procedery zwróciła moją uwagę jedna z pracownic naukowych Uczelni, która jednak w obawie przed potencjalnymi reperkusjami, takimi jak te, o których mnie poinformowała. Zdecydowała się ona pozostać anonimowa nawet względem mnie, co zdaje się dużo mówić o atmosferze strachu panującej na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Dlatego przerażeni tym faktem zdecydowaliśmy o natychmiastowym podjęciu działania w postaci interpelacji poselskiej do Ministra Edukacji i Nauki i interwencji poselskiej do Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego.

Treść interpelacji i interwencji