Nowe Ogródki Działkowe dla krakowian!

Przedstawiliśmy z Łukasz Sęk i Dominik Jaśkowiec projekt uchwały w sprawie tworzenia nowych Rodzinnych Ogródków Działkowych w #Kraków. To ważna przestrzeń do rekreacji i wypoczynku dla wielu mieszkańców. Niestety ich ilo ...

Powołanie „Animal Patrol”

Mieszkańcy Krakowa zwracają się do mnie z prośbą by wzorem takich miast jak Łódź lub Warszawa zorganizować w Krakowie sekcję straży miejskiej której zadaniami byłyby sprawy związane ze zwierzętami.

Drzewa przy antykwariacie „Abecadło”

Zwróciłem się w imieniu mieszkańców Zwierzyńca oraz społeczności skupionej wokół Antykwariatu Abecadło z prośbą o wstrzymanie w miarę posiadanych możliwości wycinki drzew rosnących na tyłach kamienicy przy ul. Kościuszk ...