Trasa pieszo – rowerowa w okolicy Fortu Lasówka

Zwróciłem się z prośbą o podjęcie działań w sprawie wybudowania krótkiego odcinka trasy pieszo – rowerowej równoległego do ul. Golikówka. Zapewni to bezpieczeństwo uczestnikom ruchu na tym obszarze oraz spowoduje powstanie ciągu pieszego po istniejącym wale.

tresc_odpowiedzi

 

widok z ul. Zyblikiewicza

Strefy Zielone

Mieszkańcy ulic Librowszczyzna, Bonerowskiej i Zyblikiewicza chcieliby wprowadzenia w tym rejonie ograniczenia ruchu w postaci tzw. zielonej strefy.

 

tresc_odpowiedzi

 

autobus

Linia autobusowa nr 107

Rada Dzielnicy X podjęła uchwałę o zwiększeniu częstotliwości kursowania linii nr 107. ZIKiT wbrew licznym protestom najpierw skrócił trasę autobusu, a następnie zmniejszył ilość kursów. Jednak częstotliwość kursowania linii nr 107 nie jest wystarczająca.

 

tresc_odpowiedzi