FB_IMG_1489347334517

Ochrona Młynówki Królewskiej

Teren w okolicy Młynówki Królewskiej jest zabudowywany w coraz większym stopniu, są także wycinane drzewa. Poprosiłem o przeanalizowanie możliwości wykupu działek od prywatnych właścicieli i poszerzenia parku w tym rejonie, żeby chronić cenny obszar.

tresc_odpowiedzi

wp_rkulig_wc_krakow625

Toalety miejskie na Bulwarach i Błoniach

Planowana jest rewitalizacja Bulwarów Wiślanych, poprosiłem aby w jej ramach pomyśleć o umieszczenie nowych samoobsługowych toalet wzdłuż Wisły. Takie toalety przydałby się także w okolicy Błoń, które są miejscem wypoczynku i rekreacji dla sporej grupy mieszkańców.

tresc_odpowiedzi

group of happy kids roasting marshmallows on campfire

Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

W roku 2017 ogłoszono zmieniony regulamin konkursu na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, zastrzegając, że może on być tylko wyjazdowy, co znacznie ogranicza możliwości i zwiększa koszty. Poprosiłem o informację na ten temat i przywrócenie poprzedniego zapisu w regulaminie.

tresc_odpowiedzi

Miejsca parkingowe na ul.Paderewskiego

Mieszkańcy centrum miasta skarżą się na małą ilość dostępnych miejsc postojowych, a także ich nierównomierne przeznaczenie. Jako przykład służy postój taksówek na ul. Paderewskiego, który jest bardzo mało wykorzystywany i przez większą część dnia stoi pusty.

tresc_odpowiedzi


Analiza zasadności lub nie likwidacji postoju na podstawie jednej obserwacji to moim zdaniem zbyt mało. Zaproponowałem także jeżeli postój ma zostać, aby miejsca były wyznaczone po skosie co pozwoli zaoszczędzoną przestrzeń zagospodarować na parking ogólnodostępny.

tresc_odpowiedzi