Interpelacji w sprawie linii kolejowej Kraków Płaszów – Bielsko-Biała

Odcinek trakcji kolejowej na linii Kraków Płaszów – Bielsko-Biała jest już wyremontowany. Choć pociągi kursujące na trasie Kraków-Zakopane poruszają się tym właśnie odcinkiem, to pociągi jeżdżące na trasie Kraków Płaszów – Bielsko-Biała nie rozpoczęły kursów. Zamiast tego, do użytku mieszkańców oddana jest zastępcza komunikacja autobusowa na linii Kraków Płaszów-Kalwaria Zebrzydowska. Zaistniała sytuacja stwarza m.in. problem z komunikacją na linii Kraków Płaszów-Andrychów, która wymaga dotarcia pociągiem do Kalwarii Zebrzydowskiej i dalej przesiadki do autobusu jadącego do Andrychowa. Było to nadmierne i niepotrzebne utrudnienie dla osób przemieszczających się po województwie małopolskim i śląskim, którego zwłaszcza w czasie walki z epidemią powinniśmy uniknąć.

Treść interpelacji

Interpelacja w sprawie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają
do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i
pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki rozdysponowywane są w drodze konkursu na
podstawie składanych przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków. Niestety finalny podział
środków spowodował duże kontrowersje, gdyż pozytywnie rozpatrzone zostały przede wszystkim
wnioski złożone przez jednostki samorządu, w których władzę sprawują ludzie związani z obozem
rządzącym.
Dlatego zdecydowaliśmy się wysłać interpelację do Szefa KPRM w celu wyjaśnienia kryteriów, którymi kierował się rząd Mateusza Morawickiego przy rozdystrybuowaniu środków ze szczególnym uwzględnieniem Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie z uwagi na troskę o zdrowie i życie mieszkańców naszego miasta.

Treść interpelacji