Obrona Parku Jalu Kurka

W lutym Rada Dzielnicy I zwróciła się do Prezydenta o wykupienie z rąk prywatnych terenów Parku Jalu Kurka. Piszemy w niej między innymi:

„Z doniesień medialnych wynika, iż właściciel w.w. działki zamierza zabudować ją budynkami biurowymi lub parkingiem. W pełni szanując prawa właściciela do ww. działki uważamy, że zabudowanie jej będzie niekorzystne dla mieszkańców Dzielnicy I. Park, który kiedyś był otwarty dla mieszkańców mógłby w przyszłości służyć zarówno mieszkańcom okolicznych terenów, jak i przebywającym w centrum przyjezdnym. W kontekście walki ze smogiem i ciągłym uskarżaniem się mieszkańców na brak zieleni nie powinniśmy dopuszczać do likwidacji terenów zielonych w Krakowie, a tym bardziej w jego centrum, gdzie tak bardzo jej brakuje. Jeśli właściciel zamierza na działce zarabiać, uważamy, ze obowiązkiem Miasta jest taki teren wykupić za taką cenę, by właścicielowi opłacało się ją sprzedać. Dodatkowym argumentem za wykupem działki przez Miasto jest fakt, iż Park Jalu Kurka jest wpisany do rejestru zabytków.”