Interpelacja w sprawie budowy kopalni cynku i ołowiu na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Od kilkunastu miesięcy trwają dyskusje na temat budowy kopalni cynku i ołowiu na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a konkretnie na terenie Nadleśnictwa Siewierz, w sąsiedztwie takich ośrodków jak Łazy, Zawiercie oraz Poręba. Za realizację inwestycji miałaby odpowiadać, zgodnie z doniesieniami medialnymi, spółka Rathdowney Polska sp. z o.o., będąca oddziałem Rathdowney Resources Ltd., kanadyjskiej firmy z branży poszukiwania i eksploatacji surowców mineralnych. B
udowa głębinowej kopalni cynku i ołowiu na terenie powiatu zawierciańskiego budzi sprzeciw części okolicznych mieszkańców, którzy obawiają skutków ww. inwestycji, w tym zatrucia powietrza, wody i gleby, problemów z dostępem do wody oraz szkód górniczych.
W związku z obawami mieszkańców i swoimi własnymi wątpliwościami zdecydowałem się wystosować interpelację do Ministra Klimatu i Środowiska.

Treść interpelacji