komu

Modernizacja taboru komunikacji miejskiej

W ostatnich latach doszło do znacznej modernizacji taboru komunikacji miejskiej w Krakowie, zakupione nowoczesne niskopodłogowe autobusy i tramwaje. Jednak przy planowaniu kolejnych inwestycji należy wziąć pod uwagę również rozwój komunikacji, szczególnie zwiększoną ilość pasażerów i zamawiać większą ilość autobusów przegubowych i tramwajów o pojemności zbliżonej do „Krakowiaka”

tresc_odpowiedzi

zdjęcie 4

Hydrant na pl. Matejki

Na prośbę mieszkańców zwróciłem się z interpelacją, aby samochody MPO nie korzystały w nocy z hydrantu ulokowanego przy pl. Matejki, ponieważ powodują przy tym hałas i zakłócają ciszę nocną.

tresc_odpowiedzi

plan

Plan filmowy na ul. Piłsudskiego

W ostatnim czasie na ul. Piłsudskiego został zlokalizowany plan filmowy w związku z tym ulica ta została wyłączona z ruchu, a mieszkańcy z dnia na dzień stracili możliwość zaparkowania. Zwróciłem się do Prezydenta z prośbą o dokładniejszą analizę wydawania tego typu pozwoleń oraz informowania mieszkańców z wyprzedzeniem o takich działaniach.

tresc_odpowiedzi

ruchtr

Blokowanie ruchu tramwajowego

Coraz częściej dochodzi do zatamowania ruchu tramwajowego przez nieprawidłowo zaparkowane samochody. Problem ten dotyczy głównie ul. Długiej i Wawrzyńca. Poprosiłem o interwencję w tej sprawie i przeanalizowanie możliwość eliminacji tego problemu w newralgicznych miejscach.

tresc_odpowiedzi

parkjalu

Na co można wymienić Park Jalu Kurka?

Cały czas trwają negocjacje dotyczące otwarcia dla mieszkańców Parku Jalu Karku. Obecnie księża salwatorianie chcieliby przekazać ten teren na rzecz miasta w zamian za inną działkę, w związku z tym zgłosiłem zapytanie czy miasto posiada taką możliwość i na jaką kwotę jest wyceniany teren parku.

tresc_odpowiedzi

sekundi

Co z sekundikami?

Złożyłem interpelację w sprawie demontowanych w ostatnim czasie sekundików, z prośbą o informację czy zostaną one zamontowane w innych miejscach oraz czy możliwa jest instalacja sekundików na skrzyżowaniach z tzw. inteligentną sygnalizacją świetlną.

tresc_odpowiedzi