20706_718083094955683_6064162514674047025_n

Komisja Promocji i Turystyki

Na sesji 17 grudnia zostałem wybrany przewodniczącym Komisji Turystyki i Promocji RMK. Moje pierwsze wystąpienie dotyczyło potrzeby zwiększenia funduszy na: utrzymanie zieleni, wykup terenów pod parki, promocję wymiany pieców węglowych, ścieżki rowerowe, budżet obywatelski oraz promocję Krakowa.