Dodatkowe środki rozdzielone

Dnia 14.04 na sesji Rady Dzielnicy podjęliśmy uchwałę rozdzielającą ponad 500 000 PLN. Wszystkie wydatki związane są z naszą dzielnicą i mam nadzieję, że przynajmniej większość z nich zyska Państwa aprobatę. Szczegółowa Lista wydatków znajduje się pod linkiem.