zdjęcie 3 (1)

Konkurs „Modelowa rewitalizacja miast”

Zwróciłem się z prośbą o informację czy Kraków planuje zgłosić projektu do konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn.”Modelowa rewitalizacja miasta”. Zasugerowałem również, aby zgłoszonym projektem była rewitalizacja terenu parkingu przy ul. Karmelickiej.

tresc_odpowiedzi

zdjęcie 3

Gniazda gawronów na Plantach

Zwróciłem się z prośbą o informację czy są podejmowane działania w sprawie likwidacji nadmiernej ilości gniazd gawronów znajdujących się w rejonie Plant.

tresc_odpowiedzi


Zwróciłem się do Prezydenta z pytaniem czy od 1 lipca są wykonywane prace opisane w otrzymanej wcześniej odpowiedzi na pierwszą interpelację.

tresc_odpowiedzi

zdjęcie 2 (5)

Oznakowanie parkomatów

Zwróciłem się z prośbą o umieszczenie oznakowania na parkomatach w strefie płatnego parkowania informujących o tym, w której podstrefie znajduje się dany parkomat.

tresc_odpowiedzi

IMAG0982

Ruiny szkoły w rejonie ul. Gumniska i Koszykarskiej

Zwróciłem się z prośbą o zabezpieczenie ruin niedokończonej szkoły znajdujących się w rejonie ul. Gumniska oraz o włączenie tego obszaru do planowanego terenu Parku Rzecznego Ogród Płaszów.

tresc_odpowiedzi

Odpowiedź na moją interpelację nie wyczerpała wszystkich wątpliwości, szczególnie jeżeli chodzi o uzasadnienie braku wpisania tego rejonu do planowanego ogrodu rzecznego „Ogród Płaszów”, w związku z tym ponowiłem interpelację w tej sprawie.

tresc_odpowiedzi

Od czasu złożenia interpelacji niestety sytuacja nie uległa poprawie, w ruinach szkoły dalej zalegają śmieci i pozostałości budynku nie są w żaden sposób zabezpieczone, w związku z tym zwróciłem się ponownie w tej sprawie do Prezydenta.

tresc_odpowiedzi