Stan jakości powietrza na granicy ze Skawiną

Po niepokojących informacjach o wynikach badań jakości powietrza w Skawinie poprosiłem o szczegółowe informacje na ten temat i przeprowadzenie pomiarów w najbliższych granicy miasta rejonach Krakowa.

tresc_odpowiedzi

W nawiązaniu do odpowiedzi na pierwszą interpelację poprosiłem o informację czy udało się uzyskać stanowisko Głównego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Skawinie.

tresc_odpowiedzi
tresc_odpowiedzi