Interpelacja w sprawie organizacji III Igrzysk Europejskich w Krakowie

Wspierając ideę organizacji imprezy w Krakowie i regionie Małopolski, dostrzegamy, iż Igrzyska Europejskie to stosunkowo nowa inicjatywa, której wartość sportowa i promocyjna są ciągle budowane. Bez wątpienia jednak ich organizacja pociąga za sobą wysokie koszty. Mimo zapewnień strony rządowej o udzieleniu wsparcia finansowego dla organizacji imprezy, do chwili obecnej nie jest znana kwota gwarancji finansowych przeznaczonych na ich organizację. .
Bez wątpienia Kraków i Małopolska posiadają dobrą infrastrukturę sportową, z której można z powodzeniem korzystać. Nieunikniona jednak jest budowa nowych obiektów sportowych lub modernizacja już istniejących. I choć od wyboru Krakowa na gospodarza igrzysk minął ponad rok, wciąż niewiele wiadomo o kwestiach organizacyjnych i finansowych dotyczących ww. imprezy. W związku z tym wystosowaliśmy Interpelację do pani Minister Sportu z zasadniczymi pytaniami, z którymi wiąże nas opinia mieszkańców Krakowa odwiedzających mnie w biurze w trakcie dyżuru poselskiego.

Treść interpelacji

WhatsApp Image 2020-09-02 at 13.07.03

Interwencja w sprawie „konkursu” grantowego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Razem z Posłem Markiem Sową i Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego Krzysztofem Nowakiem podjęliśmy interwencję ws. konkursu grantowego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, który odbył się 31 sierpnia br. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym w okresie od 17 28 sierpnia br. należało założyć konto w generatorze wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego oraz wypełnić wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego. Drugi etap polegał na wysłaniu przygotowanego wniosku w dniu 31 sierpnia o godz.12:00 lub 14:00 do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów. Niestety w trakcie drugiego etapu wystąpiły liczne problemy. Otrzymaliśmy w tej sprawie bardzo dużo zgłoszeń od przedsiębiorców. Do najważniejszych zgłoszonych usterek należą:

  • Brak możliwości załadowania się strony www.tarcza.malopolska.pl, mimo logowania o godzinie 12.00 14.00.
  • Pojawienie się błędu HTTP 500 wskazującego, że wystąpił wewnętrzny problem podczas połączenia z serwerem. Sprawiał on, że użytkownik nie mógł uzyskać dostępu do jakiejkolwiek części witryny.
  • Kody (użytkownik wpisywał w generatorze pojawiającą się wartość liczbową), które miały zabezpieczyć system przeciw botom nie zdał egzaminu. Wartości kodów powtarzały się, dzięki czemu boty mogły “obchodzić” system w minimalnym czasie.  
  • Zrywanie połączenia z serwerem obsługującym nabór po wpisaniu NIP.
  • System blokował wysłanie wniosku, mimo że prawidłowo wpisano NIP (pojawiał się komunikat o błędnym NIP).

Pomoc dla przedsiębiorców powinna być przyznawana w sposób sprawiedliwy i dając równe szanse na dostęp do niej. Nie może być tak, że wniosek udaje się złożyć temu kto akurat trafił na działający serwer albo jest lepszym informatykiem i „obszedł” system. Złożyliśmy w tej sprawie interwencję do Marszałka Województwa Małopolskiego. Oczekujemy zwiększenia środków przeznaczonych na wsparcie, tak aby trafiły one do wszystkich, którzy w 1 etapie poprawnie wypełnili wniosek.

Treść interwencjiNagranie z konferencji:

Zdjęcia: