stron

Ujednolicenie stron internetowych jednostek miejskich

Z moich obserwacji oraz uwag od mieszkańców wynika, że strony internetowe publicznych instytucji w Krakowie są na bardzo różnym poziomie, często są one archaiczne i mało funkcjonalne. Taka sytuacja dotyczy m.in. stron placówek edukacyjnych, medycznych, sportowych, czy Rad Dzielnic. Zwróciłem się z propozycją utworzenia zbioru norm dotyczącego komunikacji jednostek miejskich w internecie oraz gotowych szablonów stron www przeznaczonych do wykorzystania przez miejskie jednostki i instytucje.

tresc_odpowiedzi

karkowiak

Zakup tramwajów „Krakowiak”

Pojawiły się informacje dotyczące opóźnienie w realizacji kontraktu na dostawę do końca 2015 roku do Krakowa 36 nowych tramwajów. Niedotrzymanie tego terminu mogłoby skutkować cofnięciem dotacji unijnej przyznanej na ten cel. Zwróciłem się z pytaniem czy jest przygotowywany plan działania gdyby rzeczywiście doszło do takiej sytuacji.

tresc_odpowiedzi

2015-08-26 00.14.33

Egzekwowanie zakazu wjazdu do strefy B

Od kilku tygodni można zaobserwować wzmożony ruch samochodowy wzdłuż Placu Wszystkich Świętych. Większość poruszających się pojazdów nie posiada jednak odpowiednich pozwoleń wymaganych do wjazdu do strefy B. Zwracam się z prośbą o wzmocnienie kontroli przez Straż Miejską.

tresc_odpowiedzi

ekolog

Ekologiczny chodnik

W ostatnim czasie zostały opracowane nowe technologie, które wspomagają walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Zwracam się z pytaniem czy było w związku z tym analizowane zastosowanie w Krakowie tzw. ekologicznego chodnika.

tresc_odpowiedzi

Po otrzymaniu odpowiedzi na pierwszą interpelację w tej sprawie zwróciłem się z prośbą o przygotowanie analizy kosztowności i efektywności budowania tzw. ekologicznych chodników.

tresc_odpowiedzi

2015-08-26 00.14.07

Remont ul. Piastowskiej

Na prośbę Radnej Dzielnicy VI p.Margarety Percic zwróciłem się prośbą o informację czy w najbliższym czasie planowane są zadania związane z remontem i modernizacją ul. Piastowskiej od ul. Armii Krajowej do ul. Głowackiego.

tresc_odpowiedzi

mlek

Promocja Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce

W lipcu br. odbyły się w Krakowie Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce. Patronat nad zawodami objął m.in. prezydent Jacek Majchrowski. Otrzymałem jednak liczne informację od osób zainteresowanych tymi dyscyplinami sportu dotyczące braku odpowiedniej promocji imprezy. W związku z tym zwracam się z pytaniem jakie działania zostały podjęte aby zachęcić kibiców do przyjścia na stadion AWFu.

tresc_odpowiedzi