WhatsApp Image 2022-10-28 at 14.20.08

Panie Ministrze – dlaczego nie chcecie walczyć ze smogiem?

W Małopolsce 4000 osób umiera rocznie z powodu smogu. Dla PiS to „tylko” 4000!

Kaczyński nie widzi problemu i zachęca do palenia w piecach czym popadnie. Wszystko dlatego, że PiS w pełni położył transformację energetyczną.

Program Czyste Powietrze to klapa. Ze 100 miliardów zł w budżecie udało się rządowi wydać zaledwie 10 proc. w cztery lata!

Oto kilka konkretnych pytań o stan powietrza do Ministerstwa, które zadałem podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu.

311693796_547794127157141_9194980410154359250_n

Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Małopolskiego Sejmiku Jana Dudy

Ojciec Prezydenta, Jan Duda, hańbi urząd Przewodniczącego Małopolskiego Sejmiku swoimi antynaukowymi dywagacjami, pogardą dla osób o innym zdaniu czy po prostu chamskimi wypowiedziami.
Dlatego Platforma Obywatelska złożyła wniosek o jego odwołanie. Widocznie w PiS bali się wyniku głosowania, być może część radnych PiS też ma go dość, bo szybko zamknięto dyskusję i zarządzono jawne głosowanie nad odrzuceniem wniosku, choć zgodnie z przepisami powinno być ono tajne.
To kolejne naruszenie prawa, za które prędzej czy później odpowiedzą‼️
Bez tytułu

Posiedzenie parlamentarnego zespołu antysmogowego w Krakowie

W Krakowie odbyło się posiedzenie antysmogowego zespołu parlamentarnego. Jego organizacja w naszym mieście związana była m.in. z odłożeniem w czasie wejścia w życie uchwały antysmogowej przez radnych Wojewódzkiego Sejmiku z PiS. Jak już wspominałem, decyzja radnych PiS spala na panewce nasze wieloletnią walkę o poprawę jakości powietrza w Krakowie. Rozmawialiśmy także o realizacji zapoczątkowanego przez PO programu „Czyste Powietrze”, który niestety w naszej ocenie kuleje odkąd PiS objął władzę. W konferencji wzięli również udział: posłanka Klaudia Jachira, radni miasta Krakowa – Dominik Jaśkowiec oraz Łukasz Sęk. Całość konferencji do obejrzenia po kliknięciu w ten link.

 

 

312226540_544318634171357_8199991645439017112_n

Nowe Miasto musi zadbać też o przedsiębiorców!

Przedsiębiorczość zawsze była wpisane w DNA Krakowa. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej pogarszają się stopniowo przez złe decyzje rządu.
Dlatego samorząd musi wspierać przedsiębiorców, a nie rzucać im kłód pod nogi i jedną decyzją pozbawiać 10000 osób zatrudnienia. Żadna wielka idea nie może być budowana kosztem ludzi.
Dużo pracy przed miastem by wdrażając idee Nowego Miasta nie pozbawić przedsiębiorców z Rybitw imponującego dorobku ich życia, ten proces nie może się wydarzyć bez ich akceptacji.
312269397_543603444242876_2326474305583265409_n

Interwencja ws. zakazu manifestacji antyrządowych podczas miesięcznic smoleńskich na Wawelu

Kaczyński co miesiąc przyjeżdża na Wawel. Od dawna „witają” go tu demonstranci z inicjatywy DOŚĆ milczenia – STOP klerykalizacji Polski. Inicjatywa Obywatelska. W zeszłym miesiącu za odmowę odebrania im nagłośnienia został pozbawiony funkcji zastępca komendanta miejskiej policji. Wojewoda Kmita znalazł jednak sposób na uciszenie obywateli – zarejestrował zgromadzenie cykliczne pod Wawelem zgłoszone przez swoich kolegów z PiS. Mało tego, to samo zrobił na ulicy Retoryka, gdzie znajduje się siedziba PiS! Ruch ten miał sprawić, że manifestacje antyrządowe już więcej nie odbędą się w trakcie tych miesięcznic. Wynika to z tego, że PiS uchwalił prawo, które zakazuje innych demonstracji w tym samym miejscu i czasie, w którym odbywają się te cykliczne. To bezprawna i czysto polityczna decyzja, dlatego zaskarżę ją do Ministra Spraw Wewnętrznych. Gdy ten ją utrzyma, odwołam się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Prawo do publicznego manifestowania swoich poglądów to podstawowe prawo obywatela!
311942656_542874064315814_7324046768269328161_n

Posiedzenie zespołu ds. drogi S7 w Wieliczce

Za nami kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Przebiegu Drogi S7 w Małopolsce. Tym razem spotkaliśmy się w Wieliczce. Zebraliśmy kolejne argumenty, opinie i uwagi, które jak zapewnił mnie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, są doceniane i brane pod uwagę przez GDDKiA. Termin na opracowanie wariantu społecznego został wydłużony, dlatego już wkrótce odbędzie się następne posiedzenie zespołu w kolejnej z zainteresowanych gmin.

 

 

311628217_542703770999510_8244567019013742514_n

Obowiązkowe lekcje religii w szkołach? – konferencja nt. wypowiedzi B. Nowak

Podczas kolejnej konferencji prasowej dotyczącej Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak, razem z posłankami Krystyną Szumilas oraz Katarzyną Lubnauer przedstawiliśmy wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich związany z wypowiedzią Barbary Nowak odnoszącą się do namawiania dyrektorów szkół, by nie przenosili oni lekcji religii na pierwszą lub ostatnią lekcję danej klasy.

Propozycja ta ma zdaniem Małopolskiej Kurator służyć temu, by dzieci nie rezygnowały z tych lekcji. Naszym zdaniem jest to jednak kolejna próba indoktrynacji młodzieży i dyskryminacji osób innych wyznań bądź niewierzących.

W swojej wypowiedzi przypomniałem również o „Układzie Kuratorskim”, który zapanował w Małopolsce oraz o złożeniu na Barbarę Nowak zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Konferencję w całości możecie obejrzeć klikając tu.

 

Interwencja – budowa S7

Odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. przebiegu drogi S7 w Małopolsce, mieliśmy okazję zapoznać się z obawami mieszkańców oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Zwracali oni uwagę na zagrożenia, jakie przeprowadzenie inwestycji korytarzem 6 lub tzw. “wariantem wschodnim” niesie dla Kopalni Soli w Wieliczce, warianty przebiegu trasy omijają strefę buforową UNESCO, lecz przechodzą nad wyrobiskiem Kopalni, co nie pozwala wyłączyć w pełni zagrożenia dla Kopalni. Przedstawiciele środowisk proekologicznych wskazali, że inwestycja w wari może doprowadzić do zniszczenia cennego ekosystemu i walorów krajobrazowych całej doliny, jak również terenów mieszkaniowych i rolniczych przy niej położonych.

Ponadto mieszkańcy wielokrotnie podkreślali zaniepokojenie możliwością wytwarzania hałasu, które będzie utrudniało ich codzienne funkcjonowanie.

Dla tego wraz z Poseł Darią Gosek-Popiołek wystąpiliśmy z interwencją poselską do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z którą możecie Państwo zapoznać się poniżej.

Treść interwencji

311642653_540465464556674_2016906187041195620_n

Demaskujemy „Układ Kuratorski” Barbary Nowak

Małopolska Kurator Oświaty, Barbara Nowak stworzyła w Krakowie swoisty „Układ Kuratorski”, którego głównym celem jest prześladowanie nauczycieli, którzy nie chcą uczyć dzieci wedle linii partyjnej PiS. Aby móc usuwać takich niepokornych i niepodporządkowanych linii partii nauczycieli, wypracowano dwie metody, dzięki którym pozornie legalne działania, tworzą koszmar dla osób dbających o dobro małopolskiej młodzieży.

Pierwszą z tych metod jest wszczynanie postępowań dyscyplinarnych na najbardziej absurdalnych podstawach, a niekiedy nawet bez żadnych podstaw i wymierzanie nauczycielom oraz dyrektorom kary usunięcia z zawodu. W ten sposób potraktowano już wielu nauczycieli w Małopolsce, czego dobitnym przykładem jest była dyrektor Urszula Mroczek-Gula. Zarzucono jej niedopełnienie obowiązków, jednak w żaden sposób nie wskazano, na czym ono polegało. Komisja dyscyplinarna w Małopolsce to jednak nie przeszkadzało i surowo ukarała panią Mroczek-Gulę. Jak możecie pamiętać, podjąłem w sprawie pani dyrektor szereg interwencji. Finalnie udało się jej wygrać sprawę w komisji odwoławczej.

Drugą z metod jest zaniżanie oceny pracy dyrektora, tak by po uzyskaniu oceny negatywnej organ prowadzący szkołę, czyli Prezydent, Wójt lub Burmistrz musieli w związku z obowiązującymi przepisami wypowiedzieć umowę pracy i odwołać nauczyciela z funkcji. Z taką sytuacją spotkała się Małgorzata Dobrucka, której zarzucono nieprzeprowadzenie egzaminu 8-klasisty w 2019 r., kiedy trwał ogólnopolski strajk nauczycieli. Zarzut ten jest oczywiście bezpodstawny, ponieważ rzeczony egzamin faktycznie się odbył, a dyr. Dobrucka zrobiła wszystko co w jej mocy, by go przeprowadzić.

14 października, w dzień nauczyciela, na konferencji prasowej przedstawiłem schemat, który stosuje Kuratorium, by pozbywać się niewygodnych nauczycieli. Pani dyr. Dobrucka ogłosiła również złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Barbarę Nowak, która w karcie oceny pracy podała fałszywe informacje, co może wyczerpywać znamiona tzw. fałszerstwa intelektualnego. Poinformowaliśmy także o złożeniu przez dyr. Dobrucką pozwu o ochronę dóbr osobistych, tj. zdrowia i dobrego imienia, które w rażący sposób zostały naruszone działaniami Małopolskiej Kurator.

Będę monitorował sprawę pani dyr. Dobruckiej, a wszystkim pokrzywdzonym w ten sposób nauczycielom jeszcze raz oferuję swoją pomoc. Nie dajcie się! Niech zwycięży edukacja, nie indoktrynacja.

Całość konferencji prasowej do obejrzenia poniżej: