zdjęcie 4

Kontrola wymiany pieców

W związku z doniesieniami mieszkańców zwróciłem się z prośbą o podanie informacji czy są przeprowadzane kontrole likwidacji palenisk węglowych w lokalach, których właściciele skorzystali z dofinansowania na wymianę pieca przyznanego przez miasto Kraków.

tresc_odpowiedzi

100x150_1a

Zróżnicowanie stawek w strefie płatnego parkowania

Zwróciłem się z prośbą o przeanalizowanie możliwość zróżnicowania stawek za płatne parkowanie w zależności od położenia. Wysokość stawki powinien regulować stosunek popytu do podaży miejsc parkingowych, który jest dużo większy w centrum miasta, niż np. na Grzegórzkach, w związku z tym opłaty powinny się różnić. Sugeruję zmniejszenie stawek na obrzeżach strefy, gdzie popyt na miejsce parkingowe jest mniejszy.

tresc_odpowiedzi

separatory

Separator na ul. Starowiślnej

Zwróciłem się z prośbą o zamontowanie separatora torów tramwajowych w ciągu ul. Starowiślnej gdzie w związku z częstym łamaniem przepisów przez kierowców dochodzi do blokowania ruchu tramwajowego.

tresc_odpowiedzi

W związku z otrzymaną odpowiedzią zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o ponowne rozpatrzenie tej sprawy oraz rozpatrzenie innych możliwości poprawy sytuacji w tym miejscu.

tresc_odpowiedzi

sekundiki

Testowe sekundniki na skrzyżowaniach

Na prośbę Stowarzyszenia Młodzi Demokraci zwróciłem się z prośbą o informację, czy aktualne są plany testowania przez ZIKiT nowych sekundników, które będą współpracować z tzw. inteligentną sygnalizacją.

tresc_odpowiedzi
zdjęcie 1

Sprzedaż nieruchomości gminnych

Na prośbę członkini Rady Dzielnicy I zwróciłem się z prośbą, aby do próśb o opinię w sprawie sprzedaży nieruchomości wysyłanych do Rad Dzielnic załączać również szacunkową wycenę danej nieruchomości.

tresc_odpowiedzi

sterfab

Monitoring na wjeździe do strefy B

Zwróciłem się prośbą o rozważenie możliwości zainstalowania monitoringu przy wjazdach do strefy B, który pozwoliłby na identyfikację nr rejestracyjnych pojazdów. Według informacji uzyskanych od ZIKiTu, w ciągu jednej godziny na 200 aut wjeżdżających do strefy, aż 80 z nich nie posiada stosownych uprawnień.

tresc_odpowiedzi

Plac Inwalidow

Przeciwko budowie parkingu pod Placem Inwalidów

W związku z tym, że w „Programie ochrony powietrza” przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego zaleca się nie budowanie kolejnych parkingów (w tym podziemnych) w centrum miast, zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o wyjaśnienie jak te zalecenia mają się do planowanej budowy parkingu podziemnego pod Placem Inwalidów.

tresc_odpowiedzi