auto_sprzatanie

Sposób sprzątania torowisk

W ostatnim czasie MPO prowadzi coraz bardziej intensywne akcje sprzątania ulic i torowisk. Jednak, aby takie działania były jeszcze bardziej skuteczne zaproponowałem kupno specjalnej maszyny, która ma za zadanie zbieranie kurzu i śmieci zalegających w szynach.

tresc_odpowiedzi

zdjęcie 4

Przejście pod torami kolejowymi

Podczas realizacji renowacji linii kolejowej w rejonie Młynówki Królewskiej zostało zlikwidowane przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów w tym miejscu. Zwracam się z prośbą o ustanowienie nowego przejścia w tunelu, który biegnie pod torami.

tresc_odpowiedzi

pielegniarek

Zagospodarowanie terenu przy ul.Pielęgniarek

Na prośbę mieszkańców zwróciłem się z prośbą o nowe zagospodarowanie terenu przy ul. Pielęgniarek, gdzie obecnie znajdują się barakowozy oraz wysypisko śmieci.

tresc_odpowiedzi
tresc_odpowiedzi


Rozbiórka baraków ustawionych nielegalnie na miejskim terenie została wstrzymana w związku z toczącym się procesem o zasiedzenie. Zwróciłem się z pytaniem czy jest to konieczna procedura, czy wyłącznie wola urzędników, ponieważ mieszkańcy dalej skarżą się na uciążliwe sąsiedztwo i plac dalej jest zajmowany nielegalnie.

tresc_odpowiedzi
zdjęcie 5

Oznakowanie nieruchomości na terenie Krakowa

Organizatorzy akcji Pogromcy Bazgrołów podczas starania się o pozwolenia na odmalowywanie kolejnych elewacji zwrócili uwagę na problem z prawidłowym oznakowaniem nieruchomości oraz trudność dostępu do informacji o zarządcy. Na ich prośbę złożyłem w tej sprawie interpelację do Prezydenta.

tresc_odpowiedzi

Ponowiłem swoją interpelację w tej sprawie, zadając dodatkowe pytania i przedstawiając nowe propozycje.

tresc_odpowiedzi

mak

Promocja Muzeum Armii Krajowej

Po ostatniej wizycie w Muzeum Armii Krajowej zwróciłem się z prośbą o informację jakie działania promocyjne są podejmowane, aby jak najwięcej osób zachęcić do odwiedzenia tego miejsca. Uważam, że krakowskie muzeum AK jest jedną z najlepszych placówek tego typu w Polsce.

tresc_odpowiedzi

klub

Klub nocny przy ul. Mikołajskiej

Z ostatnich doniesień medialnych wynika, że w miejskiej kamienicy przy ul. Mikołajskiej prowadzony jest klub nocny. W sytuacji kiedy od dłuższego czasu walczymy o wyprowadzenie działalności tego typu z centrum miasta, wynajmowanie nieruchomości gminnych pod kluby nocne jest niedopuszczalne.

tresc_odpowiedzi

zdjęcie 1

Biuro Porad Obywatelskich

W Krakowie ponad 4 lata funkcjonuje Biuro Porad Obywatelskich i służy pomocą prawną i radą mieszkańcom. Biuro przestało jednak przyjmować zapisy na spotkania po 30 czerwca w związku z brakiem funduszy. Zwróciłem się z prośbą o informację czy jest możliwość dalszego wsparcia funkcjonowania Biura przez miasto Kraków.

tresc_odpowiedzi