Recepta na klimat – protest

Młodzi biorą sprawy w swoje ręce. Walka o klimat jest dla młodych szczególnie ważna, bo to oni będą musieli radzić sobie ze zdegradowanym przez nas środowiskiem. Recepta na Klimat to ogólnopolski protest zorganizowany przez Nowa Generacja. Cieszę się, że mogłem być dziś z Wami i każdego dnia walczyć o naszą wspólną sprawę!

 

Walka o zieleń – Zakrzówek

Przed nami kolejna walka o zieleń w #Kraków. Z mieszkańcami okolicy Zakrzówka staramy się uratować cenne przyrodniczo obszary przed bezsensowną zabudową.
Na ulicy Twardowskiego znajdują się obecnie 42 miejsca parkingowe. Inwestycja, przeciw której protestujemy, stworzy oszałamiające dwa miejsca więcej…
Absurdalny pomysł oznaczający zagładę populacji znajdującego się pod ochroną gniewosza plamistego, który zamieszkuje ten obszar.
PARK NIE PARKING

Tak dla zieleni i Parku, nie dla parkingu przy Zakrzówku!

Petycja do: Prezydenta Miasta Krakowa

My, niżej podpisani, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wycinki drzew i krzewów na terenie Parku Zakrzówek (działka 141 obr. 9) celem wybudowania w tym miejscu betonowego parkingu! 

W ostatnich dniach ujawniono, że przy okazji inwestycji realizowanej w rejonie dawnej pętli autobusowej przy ul. Twardowskiego, która to inwestycja w świadomości większości mieszkańców miała się wiązać wyłącznie z przebudową znajdującego się tam ronda, zdecydowano się na wycięcie drzew i krzewów na obszarze 0,2 ha w północnej części Parku Zakrzówek, który to teren ma zostać przeznaczony na betonowy parking dla samochodów. Zwracamy uwagę, że obecnie jedynie północna część parku stanowi enklawę ciszy i spokoju w obrębie Zakrzówka. Budowa betonowego parkingu i sprowadzenie na ten obszar znacznej liczby samochodów zdecydowanie zaburzy walory tego miejsca będącego obecnie tak odmiennym od zatłoczonej części południowej. 

Mieszkańcy od lat popierają utworzenie ogólnodostępnego Parku Zakrzówek wraz z bezpiecznymi kąpieliskami. Biorąc jednak pod uwagę skalę odwiedzin tego miejsca w ostatnich tygodniach, w szczególności liczbę osób przybywających do Parku samochodami, uważamy, że ukierunkowanie inwestycji w stronę rozbudowy miejsc parkingowych odbędzie się kosztem najważniejszych zalet tego miejsca, jakimi są tereny zielone dające wytchnienie i spokój tak wielu odwiedzającym. Stoimy na stanowisku, że rozbudowa Parku Zakrzówek powinna odbyć się w sposób zrównoważony, tak aby wskazane wyżej walory Parku zostały zachowane. Wskazane byłoby ukierunkowanie inwestycji w tę stronę, by zachęcać mieszkańców do przybywania do Parku nie samochodami, a komunikacją zbiorową, rowerową lub pieszą. Tylko w ten sposób zachowamy bowiem przyrodnicze bogactwo Parku, sprawiając, że pozostanie on atrakcyjnym dla Mieszkańców oraz turystów celem wycieczek dających odpoczynek i wytchnienie od codziennego życia miejskiego, które nie będą zakłócane tak dotkliwym dla wielu ruchem samochodowym emitującym hałas i spaliny. 

W związku z powyższym oczekujemy od Pana Prezydenta:

  1. Wycofania się z planów budowy parkingu kosztem zieleni przy dawnej pętli autobusowej przy ul. Twardowskiego na obszarze około 20 tys. m2 w Parku Zakrzówek – działka nr 141 obr. 9;
  2. Zaniechania budowy drogi KDD.7 w ramach procedury ZRID – nowa droga obsługiwałaby planowany parking oraz umożliwiła zabudowę obszaru pomiędzy ulicami Wyłom i Św. Jacka blokami wielorodzinnymi;

Ponadto wnioskujemy o poszerzenie użytku ekologicznego o kolejne tereny pomiędzy ulicami Wyłom i Św. Jacka, w tym o całą działkę nr 141 obr. 9. To da na przyszłość gwarancję, że teren ten nie będzie pozbawiony zieleni.

Oczekujemy także podjęcia działań celem zniechęcenia do przybywania na teren parku samochodami i zachęcenia do przyjazdów komunikacją zbiorową, rowerami lub pieszo, a nie działań odwrotnych, które będą tylko zwiększać ruch samochodowy na tym cennym przyrodniczo terenie.

Zespołu Parlamentarny ds. przebiegu drogi S7 w Małopolsce – posiedzenie w Swoszowicach

Za nami kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. przebiegu drogi S7 w Małopolsce, które tym razem odbyło się w Swoszowicach. Niestety dla dyrektora GDDKiA #Kraków Swoszowice okazały się znajdować zbyt daleko, bo nie zaszczycił nas swoją obecnością.
Dziękuję za Waszą liczną obecność, uwagi, komentarze i otwartą postawę. To nie koniec, kontynuujemy prace szukając najlepszego wariantu przebiegu S7 na odcinku Kraków-Myślenice.