liszk-1280x508

Mieszkańcy protestują przeciwko budowie obwodnicy tuż przy Zalewie w Kryspinowie

Złożyłem w tej sprawie interwencje m.in. do Wójta Liszek. Mieszkańcy oczekują konsultacji społecznych i ominięcia terenu gdzie według panów zagospodarowania miała się rozwijać infrastruktura turystyczna, sportowa, zaplecze hotelowe i restauracyjne. Przygotowali w tej sprawie petycję, którą można podpisać tutaj👉https://www.petycjeonline.com/ratujmyzalew

Fragment uzasadnienia mieszkańców:

„Krakowianie oraz miłośnicy Zalewu na Piaskach zlokalizowanego na terenie Gminy Liszki z oburzeniem przyjęliśmy informację o przekazaniu 24.02.2021 do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie przez Urząd Gminy Liszki koncepcji preferowanego przez Gminę przebiegu obwodnicy na terenach zielonych w rejonie Zalewu, który jest miejscem wypoczynku, rekreacji oraz aktywności sportowej dla całej aglomeracji krakowskiej.

Stanowczo protestujemy, aby niekonsultowany społecznie projekt obwodnicy Liszek w rejonie Zalewu na Piaskach mógł być brany pod uwagę w pracach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Poza rażąco nietransparentnym sposobem przygotowania dokumentacji przez Gminę, nasz sprzeciw i oburzenie wywołują działania przygotowawcze powzięte przez włodarzy gminy Liszki zmierzające do realizacji inwestycji w rekomendowanym do ZDW w Krakowie przebiegu w tym, poza wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych, NAGŁA zmiana w projektowanym równolegle w Gminie planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sąsiadującego z plażami Zalewu na Piaskach.”