Campus Polska Przyszłości

Powoli dobiega końca trzecia edycja Campus Polska Przyszłości w Olsztynie. Jak zawsze było mnóstwo energii, uśmiechu i rozmów o ważnych dla przyszłości Polski sprawach. Ogromnie dziękuję!
 

Wystąpienie na sesji Sejmiku Wojewódzkiego – Igrzyska Europejskie

Igrzyska Europejskie w #Kraków miały być według organizatorów imprezą sportową na najwyższym poziomie, a okazały się być po prostu sasinaliami. Ostrzegaliśmy, że tak będzie!
Organizatorzy zapewniali, że mają pełne finansowanie, tymczasem prawie 140 firm wciąż nie otrzymało należnych środków za wykonane usługi. Brakuje 100 mln zł! Kto za to zapłaci?!
Cztery miesiące temu radni Koalicji Obywatelskiej interweniowali w sprawie organizacji Igrzysk. Do dziś nie dostali odpowiedzi na postawione pytania.
Te kwestie podnosiliśmy na dzisiejszej sesji Sejmiku Małopolski. Radni PiS zachowali się jak zawsze – próbowali zakrzyczeć rzeczywistość i uniemożliwić dyskusję.
Taki mają szacunek do nieopłaconych firm, ich pracowników i dramatów ludzkich, które spowodowali!
Ale na pewno nie odpuścimy i nie pozwolimy zamieść tej sprawy pod dywan!

Dożynki Miejskie w Krakowie

Ach co to był za dzień! Tradycja dożynek trwa w najlepsze. Dziękuję za zaproszenie i możliwość spotkania oraz rozmowy z mieszkańcami w Wolicy, Toniach, Olszanicy i na os. Przewóz.

 

Gratuluję rolnikom okazałych plonów, a organizatorom świetnego przygotowania wydarzeń. #zSercemDoLudzi

 

Dożynki Gminy Zielonki

Tegoroczne dożynki Gminy Zielonki odbyły się w Korzkwi, u podnóża pięknego zamku. Serdecznie dziękuję za ciepłe przyjęcie, a rolnikom za trud ich pracy. Polska żywność jest znana na świecie z wysokiej jakości właśnie dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy naszych rolników. Dobrze było znów Was odwiedzić!
 
Nie! Dla powrotu kopciuchów w Krakowie. (1)

Nie dla powrotu kopciuchów do Krakowa!

Petycja do Marszałka, Zarządu i Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego

My, niżej podpisani, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec projektu zmian w uchwale antysmogowej, który ma być rozpatrywany na Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 28 sierpnia 2023r. Projekt zakłada m.in. wydłużenia terminu wejścia w życie zakazu użytkowania kotłów bezklasowych do 1 stycznia 2026 r. (w uchwale antysmogowej dla Małopolski) oraz dopuszczenia stosowania paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym poniżej 20% (w uchwale antysmogowej dla Krakowa).

Przyjęcie takich zapisów spowoduje, że w Krakowie będą mogły wrócić piece, w tym kopciuchu, które byłyby zasilane biomasą. Kopciuchy to główne źródło zanieczyszczenia powietrza pyłem i rakotwórczym benzo[a]pirenem w Polsce. W Krakowie od 2019 roku obowiązuje zakaz stosowania paliw stałych. Mieszkańcy, wspólnie z organizacjami pozarządowymi i władzami wykonali ogromną pracę wymieniając kilkadziesiąt tysięcy palenisk. Przyniosło to wymierne efekty w postaci poprawy jakości powietrza. Z danych wynika, że liczba dni smogowych, czyli takich z przekroczeniem normy dla stężenia pyłu PM10 na stacji tła miejskiego spadła ze 116 w 2012 roku, do 40 w roku 2022. Natomiast stężenie rakotwórczego benzo[a]pirenu spadło z 6 ng/m3 w 2012 roku do 2 ng/m3 w roku 2022. To zdecydowana poprawa, chociaż sytuacja nie jest jeszcze dobra. Położenie geograficzne Krakowa utrudnia walkę z zanieczyszczeniem, dopóki emisja odbywa się także w okolicznych gminach. Dlatego konieczna jest jak najszybsza wymiana w Małopolsce pieców bezklasowych tzw. kopciuchów. Niestety Sejmik już raz przesunął termin tej zmiany, teraz może to zrobić ponownie i wydłużyć go aż do 2026 roku.

Przyjęcie takich rozwiązań spowodowałoby dla mieszkańców Krakowa ogromny krok wstecz jeżeli chodzi o jakość powietrza. Zniszczono by lata pracy tysięcy osób, które wspólnie krok po kroku walczą ze smogiem. Kraków był pionierem tego typu działań, inne miasta w Polsce poszły jego śladem. Są już także województwa gdzie zakazano stosowania kopciuchów. Zamiast przeciągać zmiany kolejny raz, należy poprawić efektywność wsparcia i dopłat do wymiany palenisk. W Krakowie się udało, może udać się także w innych miejscach.

W związku z powyższym oczekujemy od Marszałka, Zarządu i Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego, że nie będą przyjmowali żadnych zmian, które złagodziłyby uchwałę antysmogową i doprowadziły do powrotu Kopciuchów do Krakowa oraz utrzymania w mocy obecnego terminu likwidacji pieców bezklasowych na terenie województwa Małopolskiego (kwiecień 2024 roku).

1

Spotkania z zaangażowanymi Seniorkami i Seniorami

W ostatnim czasie miałem przyjemność uczestniczyć w dwóch wydarzeniach skierowanych do aktywnych Seniorów. Pierwszym z nich były 3. Nowohuckie Senioralia. Przed Nowohuckim Centrum Kultury zgromadziło się mnóstwo osób zainteresowanych warsztatami, rozmowami, dobrym poczęstunkiem i świetnymi występami. Gratulacje dla Radnej Bogumiły Drabik, która jest pomysłodawczynią tego wydarzenia.
Miałem także przyjemność na zaproszenie Pani Prezes Wandy Szelągowskiej spotkać się z seniorami skupionymi w Odziale Okręgowym Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Krakowie. Była to okazja do miłej rozmowy, ale też wysłuchanie potrzeb i problemów, z którymi na co dzień się zmagają. Postaramy się w nich pomóc.