parkowanie

Zmiany w sposobie parkowania

W ostatnim czasie doszło do kilku zmian sposobu parkowania w centrum miasta z parkowania „po skosie” na równoległe. Takie działania dążące do uwolnienia chodników dla pieszych są jak najbardziej słuszne, powinny być jednak równocześnie podejmowane działania ograniczające możliwość parkowania w centrum dla osób spoza Krakowa, tak aby mieszkańcy danego rejonu nie byli głównymi „poszkodowanymi” zmian i mogli znaleźć miejsce do zaparkowania pod domem.

tresc_odpowiedzi

kurniki

Przystanki na ul. Kurniki

Otrzymuje liczne skargi od mieszkańców ul. Kurniki związane z umiejscowionymi tam przystankami komunikacji. Poprosiłem o przeanalizowanie możliwości przeniesienia przystanków w inny rejon lub wprowadzenie zmian organizacyjnych, które zmniejszą ich uciążliwość w obecnej lokalizacji.

tresc_odpowiedzi