polfa2

Dawny basen „Polfa”

Wyniki głosowania w tegorocznej edycji Budżetu obywatelskiego pokazują, że mieszkańcy poszukują nowych terenów do rekreacji i wypoczynku. Widać to także po przepełnieniu w okresie letnim jedynych basenów otwartych znajdujących się w Krakowie. Dawny basen „Polfa” od kilku lat niszczeje, a wielokrotne próby budowy nowego ośrodka sportowego w tym miejscu do tej pory nie przyniosły rezultatów.

tresc_odpowiedzi

zdjęcie 5 (1)

Remont ulicy Cechowej

Podczas remontu ul. Cechowej i Łużyckiej pojazdy budowlane dokonały zniszczenia nawierzchni ul. Nazaretańskiej. Zwracam się z prośbą o dokonanie odpowiednich modernizacji.

tresc_odpowiedzi

zdjęcie 4

„Szybki” tramwaj w Krakowie

Funkcjonowanie „szybkiego” tramwaju w Krakowie pozostawia wiele do życzenia. Po wprowadzeniu odpowiednich usprawnień można by znaczącą zwiększyć średnią prędkość, z którą mógłby się poruszać.

tresc_odpowiedzi

grebalowianka

Funkcjonowanie klubów sportowych w budynkach gminnych

Kluby sportowe, które prowadzą działalność korzystając z budynków należących do gminy są zobowiązane do przeprowadzania corocznych wymaganych prawem odbiorów technicznych. Odbiory takie są sporym wydatkiem szczególnie dla mniejszych klubów, moim zdaniem odpowiedzialność za nie powinna leżeć po stronie właściciela czyli gminy Kraków.

tresc_odpowiedzi

zdjęcie 3 (1)

Dofinansowania imprez sportowych

Gmina Kraków planowała dofinansowanie do organizacji meczu piłkarskiego KS Cracovia – Vfl Wolfsburg kwotą 300 tys. zł. Propozycja ta wzbudziła wiele kontrowersji i ostatecznie miasto się z niej wycofało. Nie jest to pierwszy przypadek tego typu, w związku z tym zaproponowałem utworzenie uniwersalnych mierników, która po odpowiedniej analizie pozwolą obiektywnie określić, które imprezy sportowe powinny być finansowane z publicznych środków.

tresc_odpowiedzi