Interpelacja w sprawie spółki Nowe Centrum Administracyjne w Krakowie

Spółka Nowe Centrum Administracyjne została powołana w celu rewitalizacji kompleksu budynków dawnego Centrum Administracyjnego Huty im. Tadeusza Sendzimira przez Skarb Państwa w 2014 r. Następnie w 2019 r. udziały w spółce nabył Krakowski Park Technologiczny, zaś wizja i cele spółki uległa znacznemu rozszerzeniu.
Poza rewitalizacją terenów poprzemysłowych dawnego kombinatu spółka ma za zadanie doprowadzić do zmiany industrialnych obszarów w nowoczesną dzielnicę Krakowa, której wizytówką staną się nowoczesne technologie. Niestety, działań tych nie zauważają mieszkańcy Krakowa a przede wszystkim Nowej Huty.
Z uwagi na ich skargi zdecydowaliśmy się wysłać interpelację do Ministra Rozwoju i Technologii.

Treść interpelacji

Interpelacja sprawie drogi ekspresowej S52 odcinek Północna Obwodnica Krakowa

10 lutego 2022 r. wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice”. Niestety przygotowany projekt realizacji inwestycji wzbudza kontrowersje.

Przejeżdżając z Północnej Obwodnicy na S7 w kierunku południowym pojazdy będą miały dwa pasy ruchu do zjazdu z S52. Łącznica łagodnym łukiem dołączy do dwupasmowej drogi zbiorczej, którą będą poruszać się pojazdy chcące jechać przez rondo turbinowe na węźle Mistrzejowice II. Po połączeniu oba potoki ruchu będą musiały się ze sobą skrzyżować i będą miały na to zaledwie 300 metrów! Po tym niefortunnym manewrze droga zbiorcza dodatkowo zwęzi się do jednego pasa, aby po chwili dołączył do niej dodatkowy pas wjazdowy z pojazdami wjeżdżającymi na S7 z ronda. W tym miejscu oba pasy ruchu dołączą do jezdni głównych, a zaniknie tylko jeden z nich, ponieważ do kolejnego węzła S7 na tym odcinku będzie posiadać 4 pasy ruchu.

Uzmysłowić skalę problemu może przykład Katowic. W rejonie węzła Drogowej Trasy Średnicowej z Drogą Krajową 86 pojazdy jadące DTŚ od zachodu, chcące wjechać na DK86 w kierunku południowym, muszą na odcinku 200 metrów skrzyżować się z potokiem pojazdów jadących od skrzyżowania z ul. Dudy-Gracza w kierunku DK 86 na północ. Powoduje to utrudnienia w ruchu na tym odcinku DTŚ.

Dlatego z uwagi na krakowskich kierowców wysłaliśmy interpelację do Ministra Infrastruktury, wzywające go do podjęcia działań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom naszego miasta i turystom.

Treść interpelacji