Jak wygląda polityka węglowa Polski

Według doniesień medialnych przedsiębiorstwo górnicze Kopalń Węgla Kamiennego ROW (kopalnie: Ruch Jankowice, Ruch Chwałowice, Ruch Rydułtów, Ruch Marcel) wydobyło milion ton węgla, którego przedsiębiorstwo nie jest w stanie upłynnić. W związku z zaleganiem tak ogromnej ilości hałd węgla istnieje prawdopodobieństwo, że wydobycie w kopalniach działających w ramach KWK ROW zostanie wstrzymane, zaś pracujący w nich górnicy zostaną przymusowo skierowani na tzw. postojowe.

Treść interpelacji

Nowy wirus z rodziny koronawirusów

w styczniu 2020 r. w chińskim mieście Wuhan wykryto nowego wirusa z rodziny koronawirusów. Według szacunków epidemiologów z Centrum Analiz Globalnych Chorób Zakaźnych Imperial College, zarażonych wirusem jest już 1700 osób. Ponadto odnotowano już trzy przypadki zgonu spowodowane przedmiotowym wirusem.

Treść interpelacji

Implementacja rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws. usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego

Polska wciąż nie wdrożyła rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Zachodzi obawa, że obecny system oparty na dopłatach do biletów z ulgami ustawowymi oraz zezwoleniami na prowadzenie transportu na liniach regularnych pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem.

Treść interpelacji

Sytuacja na rynku farmaceutycznym

25 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy prawo farmaceutyczne, nazywana popularnie „apteką dla aptekarza”. Według informacji przedstawionych przez Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET od czasu wejścia w życie nowelizacji zostało zamkniętych ponad tysiąc aptek i punktów aptecznych.

Treść interpelacji

Skutki przeprowadzonej „reformy sprawiedliwości”

Władza sądownicza zgodnie z ustrojową zasadą trójpodziału władzy zajmuje fundamentalne stanowisko. Może ona efektywnie funkcjonować jedynie w stabilnym środowisku prawym, ciesząc się głębokim szacunkiem i uznaniem społecznym. Przez cztery ostatnie lata rząd i ministerstwo sprawiedliwości przeprowadza kolejne reformy sądów powszechnych. W tym czasie kilkukrotnie nowelizowana była ustawa o ustroju sądów powszechnych.

Treść interpelacji

Polska telewizja w języku angielskim

Prezes Telewizji Polskiej, Pan Jacek Kurski, wielokrotnie mówił o potrzebie stworzenia polskiej telewizji nadawanej w języku angielskim, która pozwoliłaby światu „poznać polski punkt widzenia”. Pierwotny plan prezesa Kurskiego zakładał powołanie takiej telewizji wspólnie z państwami Grupy Wyszehradzkiej, jednak finalnie Polska zrealizowała ten projekt indywidualnie.

Treść interpelacji

Funkcjonowanie Nadleśnictwa Miechów

Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, dbając przy tym o stan zarządzanych terenów, tj. o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Pozostają państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Fundamentem ekonomicznym Lasów Państwowych jest zasada samofinansowania. Przeznaczają one wygospodarowane środki na własne potrzeby, nie płacąc państwu żadnej formy dywidendy. Głównym przychodem Lasów Państwowych jest przychód ze sprzedaży drewna. Poprosiłem o informacje dotyczące funkcjonowania Nadleśnictwa Miechów.

Treść interpelacji