Interpelacja w sprawie skuteczności rządowego programu „Za życiem” w woj. małopolskim

Ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Sejm RP uchwalił 4 listopada 2016 r. Miała ona realizować rządowy program, który miał wspomóc rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami i ciężko chore.
Program miał być wsparciem dla kobiet w powikłanej ciąży, a także dla rodzin z dziećmi, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Rodzinom takim ustawa miała zapewniać pomoc asystenta, opiekę psychologiczną, rehabilitację, przystosowanie mieszkania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Rozmowy ze spotykającymi się ze mną mieszkańcami woj. małopolskiego wykazały, że istnieje szereg wątpliwości co do prawidłowości działania ustawy dlatego zdecydowaliśmy się wystąpić z pismem do Minister Rodziny i Polityki Społecznej z prośbą o wyjaśnienie sprawy.

Treść interpelacji

WhatsApp Image 2021-03-16 at 18.28.10

Raport z 44 posiedzenia Sejmu

Dziś (17.12.2021) ostatnie w tym roku posiedzenie Sejmu. Już teraz przedstawiam Wam jednak #RaportOlka z 44. posiedzenia, które odbyło się we wtorek i środę. Warto zauważyć, że w ubiegłym tygodniu też mieliśmy obrady we wtorek, środę i piątek, jednak wtedy PiS ujął to jako jedno posiedzenie. Dlaczego więc teraz zmiana i w dziś mamy już 45., a nie dalej 44. posiedzenie? 🤔

Powodem nie są święta czy chęć zaokrąglenia liczby posiedzeń w tym roku, a najpewniej art. 48. i 51. Regulaminu Sejmu, które uniemożliwiają niezwłoczne przejście z drugiego do trzeciego czytania projektu ustawy. W tym tygodniu mamy jednak uchwalić budżet na 2022 rok, więc PiS zaplanował na dziś nowe posiedzenie, by nikt nie mógł zarzucić, że trzecie czytanie przeprowadzono wbrew przepisom Regulaminu Sejmu niezwłocznie 🤗 Tacy sprytni są ci nasi rządzący…

We wtorek podczas drugiego czytania budżetu wraz z innymi małopolskimi posłami Platformy Obywatelskiej zgłosiliśmy szereg poprawek budżetowych. Dotyczyły one:

👉 finansowego wsparcia szpitali powiatowych;

👉 budowy linii kolejowej na trasach Kraków – Olkusz oraz Kraków – Myślenice;

👉 budowy obwodnicy Tarnowa oraz Zatora;

👉 rozbudowy drogi ekspresowej S-52 na odcinku Bielsko Biała – Głogoczów;

👉 poszerzenia Drogi Krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz tak, by stała się trasą dwujezdniową;

👉 wygospodarowania środków na inwestycje niezbędne do organizacji Igrzysk Europejskich, które rząd, wbrew opiniom mieszkańców, za wszelką cenę chce organizować w Krakowie.

Jako klub Koalicji Obywatelskiej zgłosiliśmy też poprawki mające przeciwdziałać rosnącej gwałtownie drożyźnie oraz inflacji.

Niestety podczas środowego posiedzenia komisji wszystkie z nich zostały odrzucone. Zielone światło dostały tradycyjnie tylko i wyłącznie poprawki zgłoszone przez PiS. Przykre, że mając w rządzie ministra infrastruktury z Małopolski, nasz region nie jest w stanie otrzymać pieniędzy na tak potrzebne inwestycje 😕

Moje wystąpienie w sprawie ustawy budżetowej możecie obejrzeć tutaj: https://fb.watch/9X9oAvpRfR/ 

 

Podczas tego posiedzenia udało się jednak odnieść pewien sukces, a mianowicie zdołaliśmy wstrzymać prace dotyczące Lex Czarnek ✌️ Ustawa ta zakłada zwiększenie władzy kuratorów takich jak Barbara Nowak, którzy mają decydować o tym, jakie zajęcia dodatkowe mogą się odbywać w szkołach oraz łatwiej usuwać dyrektorów 😕 Wiemy do jakich nadużyć ze strony kuratorium dochodzi w Małopolsce, dlatego stanowczo sprzeciwiamy się temu projektowi ustawy ❌

Na tym posiedzeniu omawialiśmy ponadto 4 inne projekty, które dotyczyły:

👉 zmian w ustawach w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego;

👉 zmian w ustawie o IPN;

👉 nowelizacji przepisów o czasie pracy kierowców i transporcie drogowym;

👉 oraz nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Kolejne posiedzenie Sejmu wraz z trzecim czytaniem ustawy budżetowej już trwa. Po jego zakończeniu przedstawię Wam ostatni w tym roku #RaportOlka 👍

Screenshot_1

Raport z 43 posiedzenia Sejmu

Przedstawiam Wam #RaportOlka z 43. posiedzenia Sejmu 🙋
Obradowaliśmy przede wszystkim nad projektami mającymi przeciwdziałać coraz bardziej rosnącej drożyźnie 💰 Rząd przygotował tarczę antyinflacyjną, która zawiera m.in.
👉 czasowe obniżenie akcyzy oraz podatku VAT od energii elektrycznej,
👉 zniesienie podatku detalicznego od paliw,
👉 wprowadzenie tzw. dodatku osłonowego.
Obniżenie podatku VAT i akcyzy proponował już kilka tygodni temu Donald Tusk ✅ Cieszymy się, że większość sejmowa nie odrzuciła tego pomysłu, jak zwykła to robić z wszystkimi projektami opozycji przez ostatnie 6 lat. Dzięki temu ceny energii i paliw spadną, co z pewnością wesprze budżet wielu Polaków.
Wsparcie osłonowe dla najuboższych w postaci dopłat w wysokości od 400 do 1150 zł oczywiście pomoże najbiedniejszym Polakom. Jeżeli jednak rządzący nie podejmą działań, które wyhamują inflację na dłużej, to za kilka miesięcy dodatek ten zostanie skonsumowany przez dalej rosnącą inflację, tak jak stało się z 500+ ❌
Musimy bowiem pamiętać, że drożyzna, która dotknęła nasz kraj jest w dużej mierze pokłosiem nieudolności rządu i kierownictwa NBP 👉 Podatek od sprzedaży detalicznej, który dzięki nowej ustawie zostanie zniesiony został przecież wprowadzony przez PiS 11 miesięcy temu 😳 Ostrzegaliśmy, że napędzi on inflację, ale rządzący oczywiście nie chcieli słuchać. Jego zniesienie teraz jest działaniem rodem z przypowieści o kozie, którą rabin kazał wprowadzić do domu po to, by ją później wyprowadzić i stworzyć wrażenie, że zrobiło się więcej miejsca 🐐
Apelowaliśmy również do prezesa NBP, by na poważnie zajął się ochroną wartości złotówki zamiast produkowaniem kolejnych banknotów z wizerunkiem Lecha Kaczyńskiego. Umieszczanie wizerunków swoich idoli politycznych na banknotach nie sprawia, że wartość polskiej waluty rośnie. Moje wystąpienie dotyczące tarczy antyinflacyjnej możecie obejrzeć tutaj: https://fb.watch/9PL3gAABaT/
Podczas tego posiedzenie omawialiśmy także projekt utworzenia funduszu kompensacyjnego, który ma być przeznaczony na odszkodowania dla osób, u których pojawiły się niepożądane objawy poszczepienne 💉 To pomysł, który ma zachęcać kolejne osoby do szczepień.
Obecna sytuacja pandemiczna jest bowiem przerażająca. Dzień w dzień umiera około pół tysiąca osób, liczba zakażonych sięga zaś ok. 20000 dziennie❗ Uważamy, że fundusz kompensacyjny oraz inne zaproponowane na tym posiedzeniu obostrzenia to jednak za mało. Oczekujemy, że rząd zacznie wreszcie stosować się do zaleceń rady medycznej, którą przecież sam powołał. Niestety od zdrowia i życia Polaków rządzący bardziej cenią sobie słupki sondażowe, o czym wiemy m.in. z słynnych maili Dworczyka 😡
43. posiedzenie trwało bardzo długo, bo rozpoczęło się już 30 listopada. Niestety ze względu na Covid nie mogłem wziąć udziału w pierwszych dniach tego posiedzenia, podczas których przyjęto m.in. ustawę powołującą szeroko krytykowany instytut rodziny i demografii 😔 Łączy się on z planami rządu dotyczącymi utworzenia rejestru ciąż 😠 Stanowczo sprzeciwiamy się temu projektowi i będziemy robić wszystko, by ten skandaliczny pomysł nie wszedł w życie.
W pierwszych dniach tego posiedzenia PiS przyjął także ustawę umożliwiającą ministrowi Kamińskiemu wprowadzenie niby stanu wyjątkowego na granicy na dowolny okres. To jawne złamanie Konstytucji, która zabrania ograniczania Polakom ich praw i wolności w inny sposób niż ustawą ❌ Teraz Minister będzie mógł ograniczyć prawo do przemieszczania się jednoosobowym rozporządzeniem, bez kontroli Sejmu. O obecności mediów na granicy decydować będzie zaś komendant straży granicznej 🤨
Pogarda PiSu dla Konstytucji RP jest nam wszystkim znana od 6 lat. Każde kolejne jej złamanie skutkujące odebraniem Polakom wolności boli jednak tak samo. Nie możemy się do tego przyzwyczajać❗ Musimy działać, informować i robić wszystko co w naszej mocy, by ten zamach na wolność Polaków i Konstytucję jak najszybciej ukrucić❗
Podczas tego posiedzenia omawialiśmy także następujące projekty:
👉 utworzenie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;
👉 kolejne plany zreformowania sądownictwa poprzez wprowadzenie tzw. sędziów pokoju;
👉 skandaliczny projekt całkowitego zakazu aborcji, który na szczęście został już w pierwszym czytaniu odrzucony przez Sejm.
Kolejne dwa posiedzenia Sejmu odbędą się już w przyszłym tygodniu w dniach 14 i 15 XII (44. posiedzenie) oraz 17 XII (45. posiedzenie). Będą to już ostatnie w tym roku posiedzenia Sejmu. Po ich zakończeniu wyczekujcie zatem na ostatni w tym roku #RaportOlka 👍

Interpelacja w sprawie wiaduktu kolejowego nad ul. Grzegórzecką w Krakowie

Wiadukt kolejowy nad ulicą Grzegórzecką to najstarszy zachowany most w Krakowie. Wiadukt został wybudowany jako most kolejowy nad starym korytem Wisły. To budowla o konstrukcji murowanej, rozporowej, pięcioprzęsłowa. Wiadukt jest cennym zabytkiem myśli techniczno-inżynieryjnej z 1863 r., historycznie związanym z rozbudową sieci kolejowej Galicji w tym okresie na głównej linii kolejowej Kraków Główny–Płaszów–Tarnów–Przemyśl–Lwów.

Wiadukt został wykreślony 1 września decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego z rejestru zabytków, w którym znajdował się od 1989 roku, na wniosek PKP. Generalny konserwator zabytków Magdalena Gawin, która podjęła decyzję o skreśleniu wiaduktu z rejestru, poinformowała, że przedmiotowy wiadukt nad ul. Grzegórzecką zostanie rozebrany i zrekonstruowany, złożony na nowo, z wykorzystaniem maksimum oryginalnej substancji. Operacja ta ma kosztować od 35 do 50 mln zł. Gdyby zabytek pozostał w rejestrze, koszt realizacji prac wynikających z decyzji małopolskiego konserwatora zabytków wyniósłby 80–90 mln zł. Z uwagi na tę bulwersującą sprawę wystosowaliśmy pismo do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Treść interpelacji