sygnali

Sygnalizacja świetlna w nocy

Dużo osób zwracało się do mnie z pytaniem czy sygnalizacja świetlna musi funkcjonować normalnie również w nocy, czy nie lepiej by było, aby była ustawiona wtedy jedynie w trybie ostrzegawczym, ponieważ ruch jest bardzo mały.

tresc_odpowiedzi

blonia

Oświetlenie wokół Błoń

Mieszkańcy Krakowa bardzo chętnie korzystają ze ścieżek spacerowo – biegowych i rowerowych wokół Błoń. Brakuje tam jednak oświetlenia, które umożliwiłoby bezpieczną rekreację również w godzinach wieczornych.

tresc_odpowiedzi

Wykup terenów w Czyżynach

Na prośbę jednego z Radnych Dzielnicy XIV poprosiłem Prezydenta o informację czy w najbliższym czasie planowane jest przejęcie od Politechniki Krakowskiej części terenów znajdujących się w Czyżynach.

tresc_odpowiedzi

Strefa płatnego parkowania na Zabłociu

Pojawił się kilka miesięcy temu pomysł rozszerzenia Strefy płatnego parkowania również o obszar Zabłocia. Póki co jest to wyłącznie luźny pomysł, poprosiłem jednak o informację dotyczące ewentualnych dróg w tym rejonie, które nie mogłyby zostać objęte SPP ze względu na stan własności.

tresc_odpowiedzi
tresc_odpowiedzi
tresc_odpowiedzi
tresc_odpowiedzi

niepelnosprawni-lodz-4

Przejścia dla niepełnosprawnych

W wielu miejscach w centrum Krakowa przejścia dla pieszych nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poprosiłem o wykaz takich przejść oraz informację kiedy planowana jest ich poprawa.

tresc_odpowiedzi

armii

Remont ul. Armii Krajowej

Po kolejnych wypadkach, które miały miejsce na ul. Armii Krajowej w rejonie wiaduktów, zwróciłem się z prośbą o pilne poprawienie jakości stanu nawierzchni drogi w tym miejscu.

tresc_odpowiedzi

waga

Kontrole tonażu ciężarówek

Z informacji prasowych wynika, że zakupione w 2015 roku z pieniędzy gminnych wagi służące do pomiaru tonażu ciężarówek ciągle leżą nieużywane w magazynie z powodu problemów z przekazaniem ich do Inspekcji Transportu Drogowego. Poprosiłem o dokładną informację w tej sprawie.

tresc_odpowiedzi

56180

Słupki na chodnikach

W naszym mieście pojawia się coraz więcej słupków na chodnikach. Regulują one m.in. możliwość parkowania. Zwróciłem się z prośbą o ustalenie jednego standardu wyglądu tych słupków, ponieważ obecnie można spotkać mininimum kilka rozmiarów i kolorów co zaburza ład przestrzenny i generuje większe koszty.

tresc_odpowiedzi