Nowe Ogródki Działkowe dla krakowian!

Przedstawiliśmy z Łukasz Sęk i Dominik Jaśkowiec projekt uchwały w sprawie tworzenia nowych Rodzinnych Ogródków Działkowych w #Kraków. To ważna przestrzeń do rekreacji i wypoczynku dla wielu mieszkańców. Niestety ich ilość z roku na rok maleje – już dziś mniej ROD’ów w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest tylko w Wałbrzychu spośród wszystkich miast powyżej 100 tys. mieszkańców!

Comments are closed.