WhatsApp Image 2021-03-16 at 18.28.10

Raport z 44 posiedzenia Sejmu

Dziś (17.12.2021) ostatnie w tym roku posiedzenie Sejmu. Już teraz przedstawiam Wam jednak #RaportOlka z 44. posiedzenia, które odbyło się we wtorek i środę. Warto zauważyć, że w ubiegłym tygodniu też mieliśmy obrady we wtorek, środę i piątek, jednak wtedy PiS ujął to jako jedno posiedzenie. Dlaczego więc teraz zmiana i w dziś mamy już 45., a nie dalej 44. posiedzenie? 🤔

Powodem nie są święta czy chęć zaokrąglenia liczby posiedzeń w tym roku, a najpewniej art. 48. i 51. Regulaminu Sejmu, które uniemożliwiają niezwłoczne przejście z drugiego do trzeciego czytania projektu ustawy. W tym tygodniu mamy jednak uchwalić budżet na 2022 rok, więc PiS zaplanował na dziś nowe posiedzenie, by nikt nie mógł zarzucić, że trzecie czytanie przeprowadzono wbrew przepisom Regulaminu Sejmu niezwłocznie 🤗 Tacy sprytni są ci nasi rządzący…

We wtorek podczas drugiego czytania budżetu wraz z innymi małopolskimi posłami Platformy Obywatelskiej zgłosiliśmy szereg poprawek budżetowych. Dotyczyły one:

👉 finansowego wsparcia szpitali powiatowych;

👉 budowy linii kolejowej na trasach Kraków – Olkusz oraz Kraków – Myślenice;

👉 budowy obwodnicy Tarnowa oraz Zatora;

👉 rozbudowy drogi ekspresowej S-52 na odcinku Bielsko Biała – Głogoczów;

👉 poszerzenia Drogi Krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz tak, by stała się trasą dwujezdniową;

👉 wygospodarowania środków na inwestycje niezbędne do organizacji Igrzysk Europejskich, które rząd, wbrew opiniom mieszkańców, za wszelką cenę chce organizować w Krakowie.

Jako klub Koalicji Obywatelskiej zgłosiliśmy też poprawki mające przeciwdziałać rosnącej gwałtownie drożyźnie oraz inflacji.

Niestety podczas środowego posiedzenia komisji wszystkie z nich zostały odrzucone. Zielone światło dostały tradycyjnie tylko i wyłącznie poprawki zgłoszone przez PiS. Przykre, że mając w rządzie ministra infrastruktury z Małopolski, nasz region nie jest w stanie otrzymać pieniędzy na tak potrzebne inwestycje 😕

Moje wystąpienie w sprawie ustawy budżetowej możecie obejrzeć tutaj: https://fb.watch/9X9oAvpRfR/ 

 

Podczas tego posiedzenia udało się jednak odnieść pewien sukces, a mianowicie zdołaliśmy wstrzymać prace dotyczące Lex Czarnek ✌️ Ustawa ta zakłada zwiększenie władzy kuratorów takich jak Barbara Nowak, którzy mają decydować o tym, jakie zajęcia dodatkowe mogą się odbywać w szkołach oraz łatwiej usuwać dyrektorów 😕 Wiemy do jakich nadużyć ze strony kuratorium dochodzi w Małopolsce, dlatego stanowczo sprzeciwiamy się temu projektowi ustawy ❌

Na tym posiedzeniu omawialiśmy ponadto 4 inne projekty, które dotyczyły:

👉 zmian w ustawach w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego;

👉 zmian w ustawie o IPN;

👉 nowelizacji przepisów o czasie pracy kierowców i transporcie drogowym;

👉 oraz nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Kolejne posiedzenie Sejmu wraz z trzecim czytaniem ustawy budżetowej już trwa. Po jego zakończeniu przedstawię Wam ostatni w tym roku #RaportOlka 👍

Tags: No tags

Comments are closed.