tree 2 10

Zespół ds. kontroli legalności wycinki

Zaproponowałem powołanie zespołu ds. kontroli legalności wycinki drzew, który zajmowałby się bieżącą kontrolą wycinek, a także reagował natychmiast na zgłoszenia od mieszkańców i podejmował kontrolę, a także mógł wstrzym ...