drzewa

Wycinka drzew w Czyżynach

20 października odbyła się pierwsza rozprawa przed WSA w sprawie odwołania firmy Budimex od decyzji o niewydaniu pozwolenia na wycinkę drzew. Na rozprawie nie pojawił się żaden pełnomocnik ze strony miasta Krakowa, które ...