separatory

Separator na ul. Starowiślnej

Zwróciłem się z prośbą o zamontowanie separatora torów tramwajowych w ciągu ul. Starowiślnej gdzie w związku z częstym łamaniem przepisów przez kierowców dochodzi do blokowania ruchu tramwajowego. W związku ...

sekundiki

Testowe sekundniki na skrzyżowaniach

Na prośbę Stowarzyszenia Młodzi Demokraci zwróciłem się z prośbą o informację, czy aktualne są plany testowania przez ZIKiT nowych sekundników, które będą współpracować z tzw. inteligentną sygnalizacją.

zdjęcie 1

Sprzedaż nieruchomości gminnych

Na prośbę członkini Rady Dzielnicy I zwróciłem się z prośbą, aby do próśb o opinię w sprawie sprzedaży nieruchomości wysyłanych do Rad Dzielnic załączać również szacunkową wycenę danej nieruchomości.

sterfab

Monitoring na wjeździe do strefy B

Zwróciłem się prośbą o rozważenie możliwości zainstalowania monitoringu przy wjazdach do strefy B, który pozwoliłby na identyfikację nr rejestracyjnych pojazdów. Według informacji uzyskanych od ZIKiTu, w ciągu jednej god ...

parkomat

Strefa płatnego parkowania w soboty

W związku z licznymi skargami od mieszkańców centrum miasta, dotyczącymi problemów z parkowaniem w weekendy, zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia strefy płatnego parkowania ...