Aktualności | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska - Part 31
 

Aktualności

http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2017/11/bulwary-3.jpg

Zwróciłem się w sprawie niezgodności zapisów ustaleń w studium zagospodarowania przestrzennego „Bulwary Wiślane” oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z ustawą studium powinno być wiążące przy sporządzaniu MPZP. Taka niezgodność może być istotną przesłanką do rozpoczęcia prac nad zmianą miejscowego planu, tak aby dostosować jego zapisy do obowiązującego studium. Warto rozważyć możliwość zwiększenie obszarów zielonych nad...

– 10.10.2017 „Gazeta Wyborcza” – Nowy system informacji miejskiej  – 18.10.2017 „Gazeta Krakowska” – Nadzwyczajna sesja Rady Miasta w sprawie korków