Kontrowersje wokół przetargu na operatora Zakrzówka

Zakrzówek potrzebuje dobrego gospodarza. W kwietniu 2019 roku wspólnie z harcerzami, mieszkańcami dzielnicy i studentami sprzątaliśmy Zakrzówek. 35 ton śmieci zebranych przez nas było dowodem na to, że to piękne miejsce musi być zarządzane profesjonalnie i z sercem godnym naszej krakowskiej perełki.
Uważam, że to mieszkańcy w drodze konsultacji powinni wskazać jakie funkcje miałby zapewnić mieszkańcom operator Centrum Sportów Wodnych na Zakrzówku, czyli przyszły faktyczny gospodarz akwenu.
W tej sprawie 15 stycznia br. uchwałę podjęła Rada Dzielnicy VIII Dębniki wnioskując o zawieszenie przetargu i rozpoczęcie konsultacji. We wrześniu zeszłego roku z takim samym apelem wystąpili ekolodzy, organizacje i środowiska sportowe zaniepokojone, że jedna firma płetwonurkowa może tak jak to miało miejsce w przeszłości zawłaszczyć akwen Zakrzówka – pisma do Prezydenta Miasta Krakowa pozostały bez odpowiedzi. W pełni popieram głosy płynące od radnych, mieszkańców VIII Dzielnicy, ekologów i środowisk sportowych.
Panie Prezydencie Miasta Krakowa apeluję; proszę zawiesić prace nad przetargiem na wybór operatora CSW/gospodarza Zakrzówka. Zróbmy konsultacje społeczne i dopiero na podstawie wniosków z rozmów podejmijmy decyzję o przyszłości Zakrzówka!

Comments are closed.