Doktor Aleksander Miszalski

Dzisiaj Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oficjalnie przyznała mi stopień naukowy doktora tejże dyscypliny w dziedzinie nauk społecznych

Chciałbym serdecznie podziękować pani promotor Prof. Jadwidze Berbece oraz promotorowi pomocniczemu Prof. Mariuszowi Łapczyńskiemu za rady i konsultacje w trakcie długiego procesu pisania rozprawy oraz całej Komisji Egzaminacyjnej pod przewodnictwem pana Prof. Bernarda Ziębickiego za przeprowadzone egzaminy.

Tym samym na uczelni, na której obroniłem pierwszą pracę magisterską (wtedy jeszcze Akademii Ekonomicznej), sfinalizowałem kolejny krok w zakresie kształcenia.

Wszystkim, którzy wspierali mnie w tym procesie, a przede wszystkim rodzicom i żonie bardzo dziękuję! Teraz kolejne wyzwania już tuż tuż!

 

Comments are closed.