rpk logo z www

Rowerem po Krakowie

Akcja Rowerem po Krakowie, której organizatorami jest Stowarzyszanie “Forum dla Polski” ma na celu ciągły monitoring działań samorządowych i wspieranie inicjatyw na rzecz powstawania i ulepszania infrastruktury rowerowej. Celem akcji jest m.in. stworzenie przez jej uczestników mapy wszelkich napotykanych problemów, absurdów i utrudnień związanych z poruszaniem się po Krakowie na rowerze. Wszelkie spostrzeżenia można umieszczać na interaktywnej mapie rowerowej Krakowa, która powstaje w ramach portalu www.rowerempokrakowie.pl.

Obecnie we współpracy z Urzędem Miasta wydajemy również wysokonakładową aktualną mapę ścieżek rowerowych, którą dystrybuować
będziemy wśród mieszkańców miasta.

Aby przekonać się co jeszcze dzieje się w ramach akcji, zapraszamy na _www.rowerempokrakowie.pl_

Comments are closed.