||||PHOTO KRZYSZTOF KALINOWSKI

Rowerowe Małe Aleje

Poprosiłem Prezydenta o informację kiedy zostaną uruchomione tzw. rowerowe Małe Aleje, czyli ciąg dostosowany do ruchu rowerowego biegnący równolegle do al. Słowackiego.

rpk logo z www

Rowerem po Krakowie

Akcja Rowerem po Krakowie, której organizatorami jest Stowarzyszanie “Forum dla Polski” ma na celu ciągły monitoring działań samorządowych i wspieranie inicjatyw na rzecz powstawania i ulepszania infrastruktury rowerowej. Celem akcji jest m.in. stworzenie przez jej uczestników mapy wszelkich napotykanych problemów, absurdów i utrudnień związanych z poruszaniem się po Krakowie na rowerze. Wszelkie spostrzeżenia można umieszczać na interaktywnej mapie rowerowej Krakowa, która powstaje w ramach portalu www.rowerempokrakowie.pl. ...