stron

Ujednolicenie stron internetowych jednostek miejskich

Z moich obserwacji oraz uwag od mieszkańców wynika, że strony internetowe publicznych instytucji w Krakowie są na bardzo różnym poziomie, często są one archaiczne i mało funkcjonalne. Taka sytuacja dotyczy m.in. stron placówek edukacyjnych, medycznych, sportowych, czy Rad Dzielnic. Zwróciłem się z propozycją utworzenia zbioru norm dotyczącego komunikacji jednostek miejskich w internecie oraz gotowych szablonów stron www przeznaczonych do wykorzystania przez miejskie jednostki i instytucje.

tresc_odpowiedzi

Tags: No tags

Comments are closed.