kolo_mlodych_logo

Koło Młodych PO RP w Krakowie

Kraków to dawna stolica Polski, miasto kultury, nauki i tradycji . Kraków to miasto tętniące życiem – pełne studentów, atrakcji turystycznych i niezapomnianego klimatu. Kraków to nasze miasto – żyjemy tu: studiujemy, pracujemy i chcemy je zmieniać. Na lepsze.

Uważamy, iż Kraków zasługuje na nowoczesność – na dobre zarządzanie, wprowadzanie innowacji, bycie „ o krok do przodu” w stosunku do innych miast Polski. Chcemy by zmiany wprowadzane były w sposób zorganizowany i trwały oraz by czerpały z najlepszych praktyk europejskich i światowych. Informatyzacja, racjonalne zarządzanie zasobami miasta, przejrzystość działań władz, interaktywność urzędów – to rzeczy, które uznajemy za naturalne w XXI wieku.

Jako członkowie Koła Młodych Platformy Obywatelskiej chcemy korzystać z szans i wyzwań współczesności, angażować dla wspólnego dobra nasze zasoby, zapał i wiedzę.

Zależy nam na uczestniczeniu w debacie publicznej i budowie silnych kadr merytorycznych dla Miasta Krakowa. Możliwe to jest jedynie poprzez współdziałanie ludzi z doświadczeniem i szeroką wiedzą, z ludźmi młodymi – energicznymi, z wizją i znającymi realia nowoczesnych metod zarządzania, promocji czy komunikacji.

Za Tematy strategiczne w Mieście Kraków, w które zamierzamy się angażować, uważamy:

I Stymulowanie przedsiębiorczości i współpracy uczelni wyższych z biznesem.
II Wzmocnienie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz z sektorem biznesu (poprzez tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych.)
III Przyciąganie inwestorów i tworzenie miejsc pracy.
IV Stworzenie programu ochrony terenów zielonych i rekreacyjnych.
V Zinformatyzowanie i usprawnienie działania urzędów publicznych.
VI Usprawnienie organizacji i dostępności infrastruktury komunikacyjnej
VII Kreowanie i promowanie marki Krakowa w obszarze turystyki, nauki, kultury i biznesu
VIII Wzmacnianie uczestnictwa Młodzieży w życiu publicznym
IX Zwiększanie komfortu życia w mieście i jakości przestrzeni publicznej (do rozwinięcia – Artur)

Zamierzamy inicjować, współuczestniczyć i ‘przekuwać’ powyższe tematy w rzeczywistość poprzez własne działania oraz współpracę z władzami krakowskiej Platformy Obywatelskiej, Klubem Radnych, kołami Platformy Obywatelskiej oraz stowarzyszeniami, fundacjami, grupami nieformalnymi działającymi na rzecz Krakowa, a także środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami.

Comments are closed.