Nowe regulacje dotyczące reklam w przestrzeni publicznej | Radny Miasta Krakowa

Zwróciłem się z prośbą o powołanie zespołu, który zajmie się przygotowaniem nowych regulacji dotyczących reklam w przestrzeni publicznej, opartych na uchwalonej przez Sejm „Ustawie krajobrazowej”.

tresc_odpowiedzi