kazimierz

Organizacja ruchu na Kazimierzu

Zwróciłem się z prośbą o podjęcie działań w celu poprawy sytuacji pieszych i rowerzystów na Kazimierzu. Obecnie wielu kierowców parkuje tam na skrzyżowaniach lub zajmując większość już i tak wąskich chodników.

tresc_odpowiedzi

Tags: No tags

Comments are closed.