logo dzielnicy

Mieszkańcy zdecydowali

Ponad 600 osób wzięło udział w głosowaniu nad budżetem obywatelskim Dzielnicy I. Mieszkańcy Starego Miasta zdecydowali po raz pierwszy o podziale środków finansowych.

Podczas trwającego w weekend głosowania każdy mieszkaniec naszej dzielnicy mógł ułożyć listę rankingową ze zgłoszonych projektów. Największą liczbę punktów zdobył Dom Pomocy Społecznej im. Helclów, który chce przeznaczyć 16 tysięcy złotych na zakup 20 ławek ogrodowych.

Pełna lista rankingowa:

 1. Zakup 20 ławek ogrodowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. L.A. Helclów. (16.000 zł) 1331 punktów, 14%
 2. Mała inwestycja: renowacja parkietu sali gimnastycznej, renowacja stolarki okiennej w pracowni elektrycznej.(37.328 zł) 1077 punktów, 12%
 3. Doposażenie ogródka (placyku zabaw) w Żłobku Samorządowym nr 1 w Krakowie. (7.360 zł) 1001 punktów, 11%
 4. „Dietla/Starowiślna” – odtworzenie zieleni dla poprawy bezpieczeństwa i estetyki węzła komunikacyjnego. (10.000 zł) 890 punktów, 10%
 5. Upiększajmy Kraków – Inwestujmy w zieleń przy ul. Krakowskiej 13. (9.000zł) 752 punkty, 8%
 6. Zakup stojaków rowerowych do szkół. (9.000 zł) 704 punkty, 8%
 7. „Edukacyjna wartość sportu”. (20.780 zł) 687 punktów, 7%
 8. Przygotowanie i instalacja modułów informujących o źródłach nazw ulic na obszarze Dzielnicy I (5.026 zł) 676 punktów, 7%
 9. Remont części ulicy A. Chmielowskiego. (50.000 zł) 458 punktów, 5%
 10. Remont pracowni chemicznej w Gimnazjum nr 2. (32.000 zł) 438 punktów, 5%
 11. Zakup prenumeraty gazet dla Filii nr 4 (ul. Dietla 80/82) i nr 8 (ul. Studencka 19) Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej. (11.746 zł) 415 punktów, 5%
 12. „Cyfrowa przyszłość w bibliotece szkolnej” – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w SP nr 1 im. KEN w Krakowie. ( 33.000 zł) 319 punktów, 3%
 13. Projekt międzypokoleniowy – Detektywi Historii Dzielnicy I. ( 25.510 zł) 270 punktów, 3%
 14. Parada Szkolnych Patronów. (29.500 zł) 162 punkty, 2%
Tags: No tags

Comments are closed.