Rezolucja w sprawie możliwości wyznaczenia miejsc parkingowych dla mieszkańców | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

AktualnościInicjatywyRezolucja w sprawie możliwości wyznaczenia miejsc parkingowych dla mieszkańców

8 maja 2019
http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2019/05/miejsca_dlamieszkancow.png

Rozwiązania, w których część miejsc parkingowych przeznaczona jest tylko dla mieszkańców danego obszaru miasta stosowane są w wielu miastach europejskich (m. in. w Pradze, Zurychu, Moguncji, Florencji, Rzymie) i gwarantują tym samym, że w przypadku sytuacji braku miejsc parkingowych to nie mieszkańcy danego obszaru są tym faktem poszkodowani. Funkcjonujące rozwiązania w Europie wydzielają odpowiednie pule miejsc parkingowych dla mieszkańców danej strefy, innych mieszkańców miasta oraz turystów i przyjezdnych spoza miasta.

Projekt rezolucji do pobrania tutaj.

Odpowiedź Ministra Infrastruktury na rezolucję do pobrania tutaj.

Admin