W Krakowie brakuje placów zabaw przeznaczonych do rekreacji dla osób niepełnosprawnych. Na terenie miasta funkcjonuje także bardzo mało publicznych warsztatów terapii zajęciowej dla osób potrzebujących pomocy.

tresc_odpowiedzi