Wykup ulic na Zabłociu | Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska
 

Interpelacje Rada MiastaRada MiastaWykup ulic na Zabłociu

22 stycznia 2018
http://miszalski.pl/wp-content/uploads/2018/01/droga.jpg

Zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o informację na temat działań podejmowanych w kierunku wykupu od prywatnych właścicieli gruntów, na których leży duża część dróg na terenie Zabłocia.

tresc_odpowiedzi

 

Admin