Poprosiłem o dobudowę łącznika drogi dla rowerów w okolicach Dąbia oraz ustawienie wzdłuż DDR Lesisko – Plaza ławek i koszy na śmieci.

tresc_odpowiedzi