IMAG0982

Ruiny szkoły w rejonie ul. Gumniska i Koszykarskiej

Zwróciłem się z prośbą o zabezpieczenie ruin niedokończonej szkoły znajdujących się w rejonie ul. Gumniska oraz o włączenie tego obszaru do planowanego terenu Parku Rzecznego Ogród Płaszów.

tresc_odpowiedzi

Odpowiedź na moją interpelację nie wyczerpała wszystkich wątpliwości, szczególnie jeżeli chodzi o uzasadnienie braku wpisania tego rejonu do planowanego ogrodu rzecznego „Ogród Płaszów”, w związku z tym ponowiłem interpelację w tej sprawie.

tresc_odpowiedzi

Od czasu złożenia interpelacji niestety sytuacja nie uległa poprawie, w ruinach szkoły dalej zalegają śmieci i pozostałości budynku nie są w żaden sposób zabezpieczone, w związku z tym zwróciłem się ponownie w tej sprawie do Prezydenta.

tresc_odpowiedzi

Tags: No tags

Comments are closed.