parkdebnicki

Przeciwko zabudowie Parku Dębnickiego

Złożyłem interpelację dotyczącą planów zabudowy Parku Dębnickiego. Zwróciłem się z prośbą o udostępnienie wszelkich informacji dotyczących umów i ustaleń zawieranych przez miasta z inwestorem, który planuje budowę na tym terenie.

tresc_odpowiedzi

Tags: No tags

Comments are closed.